Nyheder

Energistyrelsen har giver tilsagn

Nu kommer tilbuddet om fjernvarme til Strib, Røjle og Vejlby Energistyrelsen har givet tilsagn om, at Middelfart Fjernvarme får tilskud til at udvide…

Drikkevand i fjernvarmesystemet

VIGTIGT Din vandinstallation er måske utæt uden du ved det. Lige nu har en eller flere fjernvarmekunder en utæt installation som gør, atrigtig mange m…

Droneflyvning

Termografering af fjernvarmenettet fra luftenFjernvarmenettet i Ejby skal termograferes fra luften af en drone i perioden fra 12. april til den 16.…

Generalforsamling 2021 udskydes

Generalforsamling 2021 udskydes. Bestyrelsen for Middelfart Fjernvarme har på baggrund af gældende forsamlingsregler ifm. Covid-19 valgt at udskyde ge…

Pressemeddelelse vedr. Strib, Røjle og Vejlby

Fjernvarmen er kommet et skridt nærmere Strib, Røjle og Vejlby. Udvidelsen af fjernvarmen blev godkendt på et ekstraordinært byrådsmøde i Middelfart d…

Tilbudskoncept til Strib, Røjle og Vejlby er nu klar !

Få fjernvarme for en investering på 0 kr. Bestyrelsen for Middelfart Fjernvarme har på sit bestyrelsesmøde den 20. januar 2021 besluttet at tilbyde fj…

Acontopriser 2021

Priser på fjernvarme forbliver uændret i 2021 Middelfart Fjernvarmes bestyrelse har på bestyrelsesmøde den 9. december 2020 fastsat aconto priser for…

Så nem, at mange (næsten) glemmer den

Hvor tit tænker du over, at du har fjernvarme? Hvis du er som de fleste, sker det ret sjældent. Og det er nok en af de hyppigste grunde til, at nye k…

Fjernvarme til Strib, Røjle og Vejlby

Fjernvarme til Strib, Røjle og Vejlby Den grønne omstilling kommer til Strib, Røjle og Vejlby Hvert efterår sker det - varmesæsonen melder sin ankomst…