Varsling om højere priser på fjernvarme pr. 1. juli 2022

29. juni 2022

Middelfart Fjernvarmes bestyrelse har på møde d. 27/6-2022 besluttet at hæve prisen på fjernvarmen.

Prisstigningen skyldes hovedsageligt en stigning i priserne på fjernvarme fra TVIS, og prisstigninger på øvrige brændselsomkostninger. De generelt stigende priser skyldes i overvejende grad Ruslands invasion af Ukraine, som har betydet prisstigninger på hele energimarkedet.

Læs mere HER

Takstbladet kan læses HER

Pressemeddelelse fra TVIS

TVIS hæver taksterne til fjernvarmeselskaber med 18%