Produktionsanlæg i Ejby

 Gasmotor:

Jenbacher J620 GS-F12 gasmotor

Idriftsat: 2012

Indfyret effekt: 7.860 kW

Elektrisk effekt: 3.300 kW

El virkningsgrad: ca. 42 %

Varme effekt: 4.300 kW

Varme Virkningsgrad: ca. 54,5 %

Total virkningsgrad: ca. 96,5 %

Akkumuleringstanke:

På Nørregade står der en 860 m3 akkumuleringstank, der sikrer optimal økonomisk drift af kraftvarmeværket.

Kraftvarmeværket producerer både fjernvarme og el samtidigt. El kan ikke oplagres i større mængde, og skal forbruges samtidig med at det produceres. Derimod kan varme oplagres – f.eks. i form af varmt vand i en stor isoleret tank.

På de tidspunkter af døgnet, hvor elforbruget er størst, kan fjernvarmeværket få den højeste pris for den el, der bliver produceret, og det tilstræbes derfor at producere mest muligt på de tidspunkter, hvor elprisen er højest.

Kedler:

Kedel 1

Er af mærket Danstoker, årgang 1985, med en varmeydelse på 2.908 kW. Kedlen fyres med naturgas

Kedel 2

Er af mærket Danstoker, årgang 1973, med en varmeydelse på 3.440/2709 kW. Kedlen fyres med naturgas.