Vores grønne aftryk 

Vores mål er, at fjernvarmen senest i 2030 vil baseret på 100% vedvarende energi.

Langt størstedelen af fjernvarmen i Middelfart er baseret på vedvarende energi. Vi aftager en del varme fra TVIS, som er baseret på certificeret Bæredygtig Biomasse, overskudsvarme og affaldsforbrænding.

Varmen fra Middelfart Fjernvarme er grøn

CO2-udledningen er lavere end opvarmning med en individuel varmepumpe. 

I vores fjernvarmedeklaration kan du se oplysningerne om brændselssammensætning i fjernvarmeproduktionen og de årlige drivhusgasemissioner for både slutkunder og slutbrugere.

Når fjernvarmen rangeres som grøn i CO2-rangeringen, er CO2-udledningen lavere end en gennemsnitlig individuel luft til vand varmepumpe.

Gul indikerer, at CO2-udledning er det samme som en varmepumpe eller mindre end et gasfyr, mens rød indikerer, at CO2-udledningen er svarende til eller højere end opvarmning med et gasfyr.

Mere varme fra vedvarende energikilder

CO2-udledningen fra fjernvarmen i Trekantområdet er faldet med 75% siden 1990

Allerede nu kan en naturgasforbruger i et standardhus, reducere sin C02-udledning med 3 tons pr. år. ved at skrifte til fjernvarme.

Men der skal mere til.

Grøn Roadmap TVIS er en strategisk varmeplan, som TVIS har udarbejdet i samarbejde med fjernvarmeselskaberne. I den er der en række milepæle for indfasning af vedvarende energiproduktion og overskudsvarme. 

Frem mod frem mod 2050 vil der ske en omstilling af varmeforsyningen til 100% vedvarende energi og overskudsvarme fra relevante virksomheder.

Læse mere om miljøhensyn og den grønne omstilling af fjernvarmen på TVIS hjemmeside.

Bedre for miljøet

Som fjernvarmekunde er du med på den grønne omstilling

Vi har haft fjernvarme i Danmark siden 1903, og har optimeret, udbygget og udviklet en teknologi, som i dag er en af de mest økonomiske, grønne og effektive måder at opvarme boliger og bygninger på.

1,8 millioner boliger har i dag fjernvarme

Fjernvarmenettet er et fællesskab. Jo flere vi er, desto større er de grønne og økonomiske fordele. Så når du vælger fjernvarmen til, gavner det ikke alene dig, men også dine omgivelser.

En fremtidssikker og langtidsholdbar løsning

Nye fjernvarmerør har et lavt varmetab og holder i mindst 60 år. Også fjernvarmeinstallationen i hjemmet har en lang levetid på 30 år eller mere.

Læs mere om fjernvarme på Grønfjernvarme.nu

Olie- og gasfyr er på vej ud

Nu kan du få grønnere og stabil varme

Af hensyn til klimaet har regeringen besluttet at udfase olie- og gasfyr til opvarmning i private hjem, og fjernvarme er det oplagte og mest udbredte alternativ.

Med fjernvarme er du sikker på grønnere og mere effektiv varme i dine radiatorer og vandhaner i mange år fremover, uden at det koster på komforten.

Vi hjælper dig hele vejen fra første spadestik til færdig installation.

Biomasse

Det er vigtigt for os at biomassen, der anvendes til varmeproduktion, lever op til brancheaftalen om 'Bæredygtig Biomasse', Energistyrelsens bæredygtighedskrav og krav til certificering af biomasse.

For at træflis er CO2-reducerende, skal træet komme fra certificeret skovdrift. Det betyder, at skovningen skal tage hensyn til både natur og miljø.

Kravene til biomasse er:

  1. Biomassen skal være høstet lovligt.
  2. Skovenes økosystem skal beskyttes.
  3. I driften skal man bevare og forøge skovens størrelse.
  4. Skovene skal være sunde og velfungerende.
  5. Skovenes biodiversitet skal beskyttes. Det skal sikres, hvor varieret skovens dyre- og planteliv er - og om skoven fx beskytter vandressourcer og mod jorderosion.
  6. Skovenes andre socioøkonomiske funktioner skal bevares - fx indfødtes rettigheder og forhold til lokal beskæftigelse.
  7. Der må kun anvendes biomasse, hvor det samlede C02-regnskab, brugt på at lave og transportere biomasse, minimeres. Ved biomasse bliver selve forsyningskæden regnet med i det samlede C02-regnskab - i modsætning til fossile brændsler som olie og naturgas.
  8. Der er fokus på at udvikle metoder til at dokumentere kravene, da der ikke er enighed om disse endnu. Bl.a. målrettet kulstofkredsløb, fastholdelse af skovens kulstoflager, indirect landuse change (ILUC) og indirect wooduse change (IWUC).

Læs mere

HedeDanmark mf. står bag denne video, der viser, hvordan CO2 og certificeret skovdrift hænger sammen.