Vi søger Energi- og servicetekniker

Du indtræder som tekniker i Distributionsafdelingen hos Middelfart...

Nyhedsbrev Strib, Røjle og Vejlby

December 

Nu er det snart tid til årsaflæsning 2021

Årsaflæsningen pr. 31. december 2021 vil blive brugt til årsopgørel...

Fjernvarmen kommer til Strib, Røjle og Vejlby

Og du har derfor mulighed for at få grøn og miljørigtig varme.
Det er ingen hemmelighed, at vi ønsker at få så mange med i fjernvarmefællesskabet som muligt.
For jo flere vi er, jo bedre kan vi udnytte de fordele, der er ved stordrift – til gavn for alle.

Du kan stadig tilmelde dig fjernvarme i Strib, Røjle og Vejlby.

Tilmeld dig her

Meld flytning

Husk at melde flytning. Vi kan først lave din flytteopgørelse, når vi har dine aflæsninger.

>>

SMS Service

Modtag vigtige beskeder hvis uheldet skulle være i det område, hvor du bor.

>>

Returtemperatur

Jo lavere fjernvarmevandets returtemperatur er, inden det sendes tilbage til varmeværket, jo mindre fjernvarmevand skal der varmes op og sendes i cirkulation.

 

Hvis fjernvarmevandets returtemperatur ikke er tilstrækkelig lav, sker gennemstrømningen nemlig alt for hurtig. Det medfører, at varmeværket skal sende en større mængde fjernvarmevand i cirkulation. Det medfører et større energiforbrug, og det belaster både miljøet og økonomien.

 

I vinterperioden (november-marts) bør det være muligt at opnå en returtemperatur på mindre end 35° C. I sommerperioden vil returtemperaturen være svingende, afhængig af fjernvarmebehovet til varmtbrugsvand.

Tilmeld til E-boks

Få samlet posten fra os i din e-Boks

>>

Fra oliefyr til fjernvarme

Udskift oliefyret med fjernvarme, det er billigere og mere miljøvenligt

?

Natsænkning
Begræns nedsænkning af temperaturen om natten. Skrues temperaturen for langt ned, skal der bruges meget energi til at varme rummene op igen.

 

?

Radiatoren
Sørg for at alle radiatorer er indstillet ens i rummet, radiatoren fungerer korrekt - når den er varm i toppen og kold i bunden.

?

Indeklima
Tør dit tøj udenfor eller i dertil indrettede rum, luft ud ved at skabe gennemtræk i 5-6 min. hver dag (husk at sluk for radiatoren under udluftningen).

?

Gulvvarme
Find en passende indstilling, og undlad så yderligere regulering af temperaturen. Det kan tage ca. et halvt døgn før ændringer mærkes.