Garantiordningen gælder for alle, som har underskrevet "bindende tilmelding"

til og med den 1. oktober 2021

Garantiordning

DÆKKER:

 • Defekt Oliefyr
 • Defekt Gasfyr
 • Defekt Pillefyr
 • Defekt Varmepumpe
 • Defekt Varmtvandsbeholder
 • Defekt Cirkulationspumpe

Akut behov:

Vurderes det, at der er akut brug for hjælp, og hjælpen ikke kan vente til efterfølgende hverdag, kan man kontakte Middelfart Fjernvarmes vagt på mobil 2445 1915

Garantiordning

DÆKKER IKKE:

 • Radiatorer
 • Termostater
 • Gulvvarmestyring
 • Cirkulationspumpe til varmt vand
 • Lækage på rør
 • Service/rensning fyr
 • Forebyggende vedligeholdelse
 • Vandpåfyldning
 • Fejl og strømsvigt på elektriske installationer
 • Solvarmeanlæg