Garantiordningen gælder for alle private, som har underskrevet "bindende tilmelding"

til og med den 1. oktober 2021

Garantiordning

DÆKKER:

 • Defekt Oliefyr
 • Defekt Gasfyr
 • Defekt Pillefyr
 • Defekt Varmepumpe
 • Defekt Varmtvandsbeholder
 • Defekt Cirkulationspumpe

Akut behov er:

 • Gaslugt
 • Større utæthederer

Garantiordning

DÆKKER IKKE:

 • Radiatorer
 • Termostater
 • Gulvvarmestyring
 • Cirkulationspumpe til varmt vand
 • Lækage på rør
 • Service/rensning fyr
 • Forebyggende vedligeholdelse
 • Vandpåfyldning
 • Fejl og strømsvigt på elektriske installationer
 • Solvarmeanlæg
 • Anlæg der er placeret på adresse med CVR.nr.