Garantiordningen gælder for alle private, som har underskrevet "bindende tilmelding"

til og med den 1. oktober 2021 i Strib, Røjle og Vejlby og til og med den 1. maj 2023 i Ø-kvarteret

***********************************************

MIDDELFART FJERNVARME DÆKKER KUN UDGIFTER FRA VVS'ER, HVIS FORMULAR OMKRING GARANTIORDNING ER UDFYLDT INDEN OPGAVEN ER IGANGSAT, OG OPGAVEN ER IGANGSAT AF OS.

 

Garantiordning

DÆKKER:

 • Defekt Oliefyr
 • Defekt Gasfyr
 • Defekt Varmtvandsbeholder
 • Defekt Cirkulationspumpe

Akut behov er:

 • Gaslugt
 • Større utæthederer

Garantiordning

DÆKKER IKKE:

 • Radiatorer
 • Termostater
 • Gulvvarmestyring
 • Cirkulationspumpe til varmt vand
 • Lækage på rør
 • Service/rensning fyr
 • Forebyggende vedligeholdelse
 • Vandpåfyldning
 • Fejl og strømsvigt på elektriske installationer
 • Solvarmeanlæg
 • Anlæg der er placeret på adresse med CVR.nr.
 • Defekt Pillefyr
 • Defekt varmepumpe
 • Udkald ved manglende gas