Ofte stillede spørgsmål og svar

Om fjernvarme
Hvorfor skal jeg vælge fjernvarme?

Skifter du fra at opvarme med olie, el eller naturgas er du med til at nedbringe CO2-udslippet, samtidig med at du fra dag 1 sparer på din varmeregning.

Fjernvarme er nemt, stabilt og trygt.

Når fjernvarmen først er installeret, så skal du blot skrue op og ned for varmen, når årstiderne skifter.

Fjernvarmen er non-profit.

Fjernvarme er ved lov omfattet af hvile-i-sig-selv princippet og dermed må fjernvarmeselskaberne ikke tjene penge. Det vil sige, at fjernvarmen er non-profit.

Fjernvarme er også godt for miljøet.

Man kan anvende ny teknologi og udfase fossile brændsler og dermed sænke udledningen af drivhusgasser. Ikke bare for en husstand af gangen, men for flere tusinde. Læs mere om vores miljøhensyn

Tilmeld dig fjernvarme

Hvordan fungerer fjernvarme?

Sådan fungerer fjernvarmen

  • Vi lægger fjernvarmrør ude i vejen og leder varmt vand ind til dit hus via en stikledning. Fjernvarmevandet bruges til at opvarme vandet i dit køkken og bad og i dine radiatorer.
  • Du får et fjernvarmeanlæg, der hverken lugter eller støjer. Det sørger bare for, at varmen automatisk breder sig i dit hjem.
  • Når varmen er afgivet hos dig, sendes vandet i fjernvarmerørene tilbage til os. Så varmer vi det op igen, og processen begynder forfra. 
Hvilket fjernvarmeforbrug skal jeg forvente?

Varmeforbruget i en bolig er helt individuelt.

Kontakt os gerne på telefonen, hvis du har brug for hjælp til at beregne din forventede varmepris eller brug vores beregner.

Varmepris i et standardhus

Et standardhus defineres som et hus på 130 m2 med 1980-isolering og et forbrug på 18,1 MWh. Det svarer til et forbrug på 0,14 MWh pr. m2

Kan jeg have brændeovn og pejs, når jeg er tilsluttet fjernvarme?

Ja, selvfølgelig kan du det.

Kan jeg have gulvvarme på badeværelset hele året?

Ja, du kan sagtens have gulvvarme på badeværelset eller andre steder i dit hus hele året. Det er op til dig.

Du kan selv indstille dit anlæg efter dit behov.

Kan jeg om sommeren lukke for mit varmesystem?

Ja, i tilslutningsanlægget kan vælges sommerdrift, så vil anlægget kun producere varmt vand i sommerperioden. Når du slår sommerdrift fra, vil anlægget igen sende varme ud i dine radiatorer eller gulvarme.

Kan jeg fravælge fjernvarmen igen?

Bor du i en ejendom, hvor tilslutning har været frivillig, kan du udtræde af selskabet iht. vores betingelser, som du kan finde på vores hjemmeside.

Hvad er forskellen på andelshaver og varmeaftager?

Hvis du er andelshaver, har du stemmeret på vores generalforsamling, og hvis du er varmeaftager, har du ikke stemmeret.

Uanset hvad du er, hæfter du ikke for selskabets gæld.

Ny fjernvarmekunde
Hvordan bliver jeg tilmeldt fjernvarmen?

Du udfylder og underskriver den blanket, vi har sendt til dig eller elektronisk via vores hjemmeside.

Se om du kan få fjernvarme her

Hvad koster det at få fjernvarme?

Hvis du benytter dig af Grøn omstillingsordning og Varmemesterordning skal du ved et hus på 120 m2 betale:
Grøn omstillingsbidrag : kr. 1.200,- inkl. moms pr. år, svarende til kr. 100,- pr. måned Varmemesterordning : kr. 200,- inkl. moms pr måned.

Hertil kommer forbrug og øvrige ydelser jævnført vores priser.

Betalinger sker sammen med din varmeregning og der er ikke noget stort investeringsbeløb for at få fjernvarme. Din betaling Her og Nu er kr. 0,-

Se om du kan få fjernvarme her

Har du naturgas og vil du gerne skifte varmeforsyning?

Så skal du søge afkoblingstilskuddet via den grønne afkoblingspulje. Opnår du ikke tilskud, kan Middelfart Fjernvarme klare afkoblingen for kr. 4.000,- normalpris kr.8.125,-.

Har du brug for hjælp kan du kontakte os.

Hvad er Grøn Omstillingsbidrag?

Grøn omstillingsbidrag er din betaling for tilslutning til fjervarmen. Vi betaler investeringen i den grønne omstilling nu, og du betaler i stedet et Grøn omstillingsbidrag over din varmeregning de næste 20 år. Bidraget udgør kr. 10,- inkl. moms pr. m2 boligareal om året.

Læs mere her

Hvad er Varmemesterordning?

Det koster typisk op til ca. kr. 30.000,- at købe og få monteret en ny fjernvarmeunit, som du selv har ansvaret for. Vi tilbyder at levere, installere, servicere og vedligeholde dit anlæg hos dig for blot kr. 200,- inkl. moms pr. måned. Dette beløb betales via varmeregningen. Du slipper for her og nu at skulle betale ca. kr. 30.000,-
Vi kalder denne ordning en Varmemesterordning, og din Her og Nu betaling er kr. 0,- for en køreklar løsning leveret og monteret.
Når anlægget en dag trænger til udskiftning. Kommer vi igen og udskifter anlægget HELT GRATIS.
Hvordan tilmelder jeg mig Varmemesterordning?
Du sætter kryds X i feltet ”Ja Tak” til Varmemesterordningen på tilmeldingsblanketten, som vi har sendt til dig eller via den elektroniske blanket på vores hjemmeside, som du udfylder, når du tilmelder dig fjernvarmen.

Læs mere her

Kan jeg opsige min Varmemesterordning?

Ja Varmemesterordningen kan opsiges iht. aftalebetingelserne. Herefter kommer vi og henter fjernvarmeunitten og du kan herefter selv købe din egen unit og selv overtage ansvaret.

Kan jeg betale kontant i stedet for Grøn omstillingsbidrag og Varmemesterordning?

Ja du kan betale kontant.

Satserne for at udregne din stikledningspris (fra gaden og ind til huset) kan du finde på vores hjemmeside under ”Priser

Hvis du fravælger Varmemesterordningen kan du købe din unit kontant til kr. 27.500,- inkl. moms leveret og monteret inklusiv udskiftning af termostater og radiatorventiler. Køber du kontant, står du selv for service, vedligehold og en geninvestering i et nyt anlæg, når den tid kommer.

Tilmeld dig fjernvarme her

Hvad er fordel ved hurtigt tilmelding?

Hvis du tilmelder dig hurtigt inden, vi opnår det minimum vi skal bruge og Middelfart Fjernvarmes bestyrelse giver grøn lys til at igangsætter projektet, får du som tak en økonomisk fordel.

Fordelen er, at vi holder hånden under dit anlæg indtil vi kan levere fjernvarmen på din adresse. Dvs. hvis dit fyr skal repareres eller har et nedbrud, så klarer vi dette i samarbejde med dig. 

Hvordan får jeg fjernvarmestikket ind og hvor lang tid tager det?

Når vi modtager aftalen om at få fjernvarme retur i underskrevet stand, kontakter vi dig for et besøg, så vi kan blive enige om, hvor i huset stikket skal føres ind. Anlægsarbejdet tager normalt 5 arbejdsdage.

Hvor meget fylder et fjernvarmeanlæg?

Vores fjernvarmeanlæg kan indbygges i et standart 60’er skab.
Dimensioner: Højde 80 cm. Bredde 55 cm. Dybde 40 cm.

Læs om varmemesterordningen og vores fjernvarmeanlæg her

Hvem fjerner mit eksisterende anlæg inden fjernvarmen installeres?

Middelfart Fjernvarme eller samarbejdspartner fjerner og bortskaffer dit eksisterende anlæg og din skorsten. Dette arbejde aftaler vi nærmere, når vi foretager en besigtigelse.

Læs om varmemesterordningen og vores fjernvarmeanlæg her

Kan jeg placere mit anlæg et andet sted end hvor mit fyr stod?

Ja, der er muligheder for at placere den nye fjernvarmeunit et andet sted. Mulighederne kan vi drøfte med dig under besigtigelsen. Du er også velkommen til at kontakte for yderligere drøftelser.

Læs om varmemesterordningen og vores fjernvarmeanlæg her

Kan jeg bruge mine gamle radiatorer, hvis jeg skifter til fjernvarme?

Ja, de kan også benyttes til fjernvarme, og når vi foretager installationer skifter vi også, som en del af tilbuddet, alle dine radiatorventiler og tilhørende termostater.

Læs om varmemesterordningen og vores fjernvarmeanlæg her

Skal jeg stadig bruge min gamle varmtvandsbeholder?

Nej, i den nye fjernvarmeunit er der indbygget en gennemstrømningsvandvarmer, som giver varmt vand når du åbner for den varme hane. Den løber aldrig tør for varmt vand og er meget økonomisk i brug.

Læs om varmemesterordningen og vores fjernvarmeanlæg her

Hvor lang tid skal jeg undvære varme/varmt vand ved opsætning af tilslutningsanlæg?

Installationen kan normalt klares på 1-2 dage.

Jeg har cirkulation på mit varme vand, hvad gør jeg, hvis jeg vælger et tilslutningsanlæg?

Cirkulationsledningen bibeholdes og tilsluttes anlægget.

Hvis jeg sælger mit hus, er de nye ejere forpligtede til at overtage varmemesterordning og det grønne omstillingsbidrag?

Når man sælger sit hus, så følger varmen selvfølgelig med.

Men hvis køber ikke vil være med i varmemesterordningen, så kan de melde sig ud af aftalen jf. vores betingelser. 

Tag kontakt til os, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, når du skal sælge dit hus.

Koster det ekstra at få fjernvarme, hvis man har en lang indkørsel?

Har du en lang indkørsel, er der ingen grund til bekymring. Vi har valgt, at tilbuddet om installation, når vi udvider til nye områder, gælder, uanset om vi skal ligge et stik på fem eller 50 meter.

Varmeregningen
Hvad koster det at have fjernvarme?

Du kan benytte vores beregner på vores hjemmeside eller kontakt os for at få lavet en økonomisk beregning for din ejendom.

Du kan altid finde de opdaterede og gældende fjernvarmepriser på vores hjemmeside.

Som fjernvarmekunde er din varmeregning delt op i en variabel del og en fast del.

Den variable del (varmepris og Motivationstarif) betaler du ud fra, hvor stort dit forbrug er, og hvor god du er til at udnytte varmen. Varmeprisen afregnes i MWh (megawatt-timer).

Det faste del består af Grundbidrag, som du betaler ud fra størrelsen på dit hus, og hvorvidt det er et lavenergihus. Vi anvender det antal m2 boligareal (eller erhvervsareal), som står registeret i BBR-registreret.

Derudover betaler alle et fast abonnementsbidrag pr. måler.

Se vores takstblad »

Hvad dækker den variable- og faste del af varmeregningen?

Fjernvarmen er non-profit. Det betyder, at vi kun opkræver indtægter svarende til de omkostninger, vi har.

Den variable del af din varmeregning, afhænger af dit forbrug og går til at betale vores variable omkostninger. Det vil sige brændsel og andre direkte produktionsafhængige omkostninger, som varierer i takt med, hvor stort varmeforbruget er.

Den faste del af din varmeregning afhænger af størrelsen på din bolig og går til at betale vores faste omkostninger. Det er fx afskrivninger på produktionsanlæg og ledningsnet, vedligeholdelse og lønninger til personale. De omkostninger har vi uanset, hvor stort varmeforbruget er.

Det faste bidrag er baseret på areal, fordi husets størrelse er en indikator for, hvor meget huset trækker på vores produktions- og distributionskapacitet.

Er der forskel på udgifter og indtægter i løbet af et år, så indregnes det i varmeprisen året efter og kommer derved retur til forbrugerne.

Vi hjælper dig!

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakt os på tlf. 6441 0342.

Du kan også skrive til os på mail:
post@middelfartfjernvarme.dk

Vi kommer også gerne forbi, hvis du har brug for hjælp.