Ofte stillede spørgsmål og svar

Om fjernvarme

Hvorfor skal jeg vælge fjernvarme?

Skifter du fra at opvarme med olie, el eller naturgas er du med til at nedbringe CO2-udslippet, samtidig med at du fra dag 1 sparer på din varmeregning.

Fjernvarme er nemt, stabilt og trygt.

Når fjernvarmen først er installeret, så skal du blot skrue op og ned for varmen, når årstiderne skifter.

Fjernvarmen er non-profit.

Fjernvarme er ved lov omfattet af hvile-i-sig-selv princippet og dermed må fjernvarmeselskaberne ikke tjene penge. Det vil sige, at fjernvarmen er non-profit.

Fjernvarme er også godt for miljøet.

Man kan anvende ny teknologi og udfase fossile brændsler og dermed sænke udledningen af drivhusgasser. Ikke bare for en husstand af gangen, men for flere tusinde. Læs mere om vores miljøhensyn

Tilmeld dig fjernvarme

Hvordan fungerer fjernvarme?

Sådan fungerer fjernvarmen

  • Vi lægger fjernvarmrør ude i vejen og leder varmt vand ind til dit hus via en stikledning. Fjernvarmevandet bruges til at opvarme vandet i dit køkken og bad og i dine radiatorer.

  • Du får et fjernvarmeanlæg, der hverken lugter eller støjer. Det sørger bare for, at varmen automatisk breder sig i dit hjem.

  • Når varmen er afgivet hos dig, sendes vandet i fjernvarmerørene tilbage til os. Så varmer vi det op igen, og processen begynder forfra. 
Kan jeg have brændeovn og pejs, når jeg er tilsluttet fjernvarme?

Ja, selvfølgelig kan du det.

Kan jeg have gulvvarme på badeværelset hele året?

Ja, du kan sagtens have gulvvarme på badeværelset eller andre steder i dit hus hele året. Det er op til dig.

Du kan selv indstille dit anlæg efter dit behov.

Kan jeg om sommeren lukke for mit varmesystem?

Ja, i tilslutningsanlægget kan vælges sommerdrift, så vil anlægget kun producere varmt vand i sommerperioden.

Når du slår sommerdrift fra, vil anlægget igen sende varme ud i dine radiatorer eller gulvarme.

Kan jeg fravælge fjernvarmen igen?

Bor du i en ejendom, hvor tilslutning har været frivillig, kan du udtræde af selskabet iht. vores betingelser, som du kan finde på vores hjemmeside.

Hvad er forskellen på andelshaver og varmeaftager?

Hvis du er andelshaver, har du stemmeret på vores generalforsamling, og hvis du er varmeaftager, har du ikke stemmeret.

Uanset hvad du er, hæfter du ikke for selskabets gæld.

Bliv fjernvarmekunde

Hvordan bliver jeg tilmeldt fjernvarmen?

Du udfylder og underskriver den blanket, vi har sendt til dig eller elektronisk via vores hjemmeside.

Se om du kan få fjernvarme her

Hvornår kan jeg få fjernvarme?

Du finder de nyeste informationer om fjernvarmeudrulningen på vores hjemmeside.

Her opdaterer vi løbende vores tidsplaner, så du altid har de nyeste oplysninger om, hvornår vi kommer til dit område.

Tidsplan for Strib, Røjle eller Vejlby

 

Bor du i Ø-kvarteret, kan du ikke endnu ikke se en tidsplan for udrulningen, da projektet stadig behandles. Vi kan til gengæld allerede nu sige, at projektet forventes at starte op i 2023.

Du finder de nyeste informationer om Ø-kvarteret her

Hvor langt er I nået i Ø-kvarteret?

I Ø-kvarteret venter vi lige nu på at den sidste godkendelse falder på plads.

Projektet forventes at blive godkendt af bestyrelsesrådet i slutningen af april, og dermed er vi klar til at gå i gang i løbet af 2023.

Vi udarbejder en mere detaljeret tidsplan og offentliggør den, når vi kommer tættere på projektstart.

 

Hvis du vil følge med i projektet, kan du blive medlem af Facebook-gruppen ’Fjernvarme Ø-kvarteret Middelfart’

 

Du kan også holde øje med vores projektets side på vores hjemmeside.

Tilslutningspris

Hvad er Grøn Omstillingsbidrag?

Grøn omstillingsbidrag er din betaling for tilslutning til fjervarmen.

Vi betaler investeringen i den grønne omstilling nu, og du betaler i stedet et Grøn omstillingsbidrag over din varmeregning.

Læs mere her

Hvad er Varmemesterordning?

Det koster typisk op til ca. kr. 30.000,- at købe og få monteret en ny fjernvarmeunit, som du selv har ansvaret for.

Vi tilbyder at levere, installere, servicere og vedligeholde dit anlæg hos dig.

Når anlægget en dag trænger til udskiftning. Kommer vi igen og udskifter anlægget HELT GRATIS.


Hvordan tilmelder jeg mig Varmemesterordning?


Du sætter kryds X i feltet ”Ja Tak” til Varmemesterordningen på tilmeldingsblanketten, som vi har sendt til dig eller via den elektroniske blanket på vores hjemmeside, som du udfylder, når du tilmelder dig fjernvarmen.

Læs mere her

Kan jeg betale kontant i stedet for Grøn omstillingsbidrag og Varmemesterordning?

Ja du kan betale kontant.

Satserne for at udregne din stikledningspris (fra gaden og ind til huset) kan du finde på vores hjemmeside under ”Priser

Hvis du fravælger Varmemesterordningen kan du købe din unit kontant til kr. 27.500,- inkl. moms leveret og monteret inklusiv udskiftning af termostater og radiatorventiler.

Køber du kontant, står du selv for service, vedligehold og en geninvestering i et nyt anlæg, når den tid kommer.

Tilmeld dig fjernvarme her

Kan jeg opsige min Varmemesterordning?

Ja.

Varmemesterordningen kan opsiges iht. aftalebetingelserne.

Herefter kommer vi og henter fjernvarmeunitten og du kan herefter selv købe din egen unit og selv overtage ansvaret.

Har du naturgas, og vil du gerne skifte varmeforsyning?

Så skal du søge afkoblingstilskuddet via den grønne afkoblingspulje.

Opnår du ikke tilskud, kan Middelfart Fjernvarme klare afkoblingen for kr. 4.000,- normalpris kr.8.125,-.

Har du brug for hjælp kan du kontakte os.

Hvis jeg sælger mit hus, er de nye ejere forpligtede til at overtage varmemesterordning og det grønne omstillingsbidrag?

Når man sælger sit hus, så følger varmen selvfølgelig med.

Men hvis køber ikke vil være med i varmemesterordningen, så kan de melde sig ud af aftalen jf. vores betingelser. 

Tag kontakt til os, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, når du skal sælge dit hus.

Koster det ekstra at få fjernvarme, hvis man har en lang indkørsel?

Har du en lang indkørsel, er der ingen grund til bekymring.

Vi har valgt, at tilbuddet om installation, når vi udvider til nye områder, gælder, uanset om vi skal ligge et stik på fem eller 50 meter.

Fjernvarmetilslutningen udvendigt og indvendigt

Hvordan får jeg fjernvarmestikket ind og hvor lang tid tager det?

Når vi modtager aftalen om at få fjernvarme retur i underskrevet stand, kontakter vi dig for et besøg, så vi kan blive enige om, hvor i huset stikket skal føres ind. Anlægsarbejdet tager normalt 5 arbejdsdage.

Hvornår er I færdige med vejarbejdet i mit område?

Fjernvarmerør skal som bekendt ned i jorden – og når den skal rulles ud til så mange i Middelfart og omegn, betyder det desværre, at vi ikke kan undgå at fylde på vejene, spærre og rode.

 

Vi sørger selvfølgelig altid for at være mindst muligt til gene – og rydde op efter os selv, når vi er færdige.

 

Vi bestræber os på at komme med løbende opdateringer på vores Facebook-side og på vores hjemmeside, når vi graver. Hvis du følger med her, får du de nyeste informationer, så snart vi har dem.

 

Vil du se en plan for det kommende vejarbejde til os med marts 2023, finder du den lige her.

Hvor meget fylder et fjernvarmeanlæg?

Vores fjernvarmeanlæg kan indbygges i et standart 60’er skab.
Dimensioner: Højde 80 cm. Bredde 55 cm. Dybde 40 cm.

Læs om varmemesterordningen og vores fjernvarmeanlæg her

Hvem fjerner mit eksisterende anlæg inden fjernvarmen installeres?

Middelfart Fjernvarme eller samarbejdspartner fjerner og bortskaffer dit eksisterende anlæg og din skorsten. Dette arbejde aftaler vi nærmere, når vi foretager en besigtigelse.

Læs om varmemesterordningen og vores fjernvarmeanlæg her

Kan jeg placere mit anlæg et andet sted end hvor mit fyr stod?

Ja, der er muligheder for at placere den nye fjernvarmeunit et andet sted.

Mulighederne kan vi drøfte med dig under besigtigelsen. Du er også velkommen til at kontakte for yderligere drøftelser.

Læs om varmemesterordningen og vores fjernvarmeanlæg her

Kan jeg bruge mine gamle radiatorer, hvis jeg skifter til fjernvarme?

Ja, de kan også benyttes til fjernvarme, og når vi foretager installationer skifter vi også, som en del af tilbuddet, alle dine radiatorventiler og tilhørende termostater.

Læs om varmemesterordningen og vores fjernvarmeanlæg her

Skal jeg stadig bruge min gamle varmtvandsbeholder?

Nej, i den nye fjernvarmeunit er der indbygget en gennemstrømningsvandvarmer, som giver varmt vand når du åbner for den varme hane. Den løber aldrig tør for varmt vand og er meget økonomisk i brug.

Læs om varmemesterordningen og vores fjernvarmeanlæg her

Hvor lang tid skal jeg undvære varme/varmt vand ved opsætning af tilslutningsanlæg?

Installationen kan normalt klares på 1-2 dage.

Jeg har cirkulation på mit varme vand, hvad gør jeg, hvis jeg vælger et tilslutningsanlæg?

Cirkulationsledningen bibeholdes og tilsluttes anlægget.

Varmeregningen med fjernvarme

Hvad koster det at have fjernvarme?

Du kan benytte vores beregner på vores hjemmeside eller kontakt os for at få lavet en økonomisk beregning for din ejendom.

Du kan altid finde de opdaterede og gældende fjernvarmepriser på vores hjemmeside.

Som fjernvarmekunde er din varmeregning delt op i en variabel del og en fast del.

Den variable del (varmepris og Motivationstarif) betaler du ud fra, hvor stort dit forbrug er, og hvor god du er til at udnytte varmen. Varmeprisen afregnes i MWh (megawatt-timer).

Det faste del består af Grundbidrag, som du betaler ud fra størrelsen på dit hus, og hvorvidt det er et lavenergihus. Vi anvender det antal m2 boligareal (eller erhvervsareal), som står registeret i BBR-registreret.

Derudover betaler alle et fast abonnementsbidrag pr. måler.

Se vores takstblad »

Hvad dækker den variable- og faste del af varmeregningen?

Fjernvarmen er non-profit. Det betyder, at vi kun opkræver indtægter svarende til de omkostninger, vi har.

Den variable del af din varmeregning, afhænger af dit forbrug og går til at betale vores variable omkostninger. Det vil sige brændsel og andre direkte produktionsafhængige omkostninger, som varierer i takt med, hvor stort varmeforbruget er.

Den faste del af din varmeregning afhænger af størrelsen på din bolig og går til at betale vores faste omkostninger. Det er fx afskrivninger på produktionsanlæg og ledningsnet, vedligeholdelse og lønninger til personale. De omkostninger har vi uanset, hvor stort varmeforbruget er.

Det faste bidrag er baseret på areal, fordi husets størrelse er en indikator for, hvor meget huset trækker på vores produktions- og distributionskapacitet.

Er der forskel på udgifter og indtægter i løbet af et år, så indregnes det i varmeprisen året efter og kommer derved retur til forbrugerne.

Hvilket fjernvarmeforbrug skal jeg forvente?

Varmeforbruget i en bolig er helt individuelt.

Kontakt os gerne på telefonen, hvis du har brug for hjælp til at beregne din forventede varmepris eller brug vores beregner.

Varmepris i et standardhus

Et standardhus defineres som et hus på 130 m2 med 1980-isolering og et forbrug på 18,1 MWh. Det svarer til et forbrug på 0,14 MWh pr. m2

Lidt om graddage - og hvad du kan bruge dem til

Graddage er en betegnelse for hvor koldt det har været og hvor meget energi, der skal bruges til rumopvarmning. Jo flere graddage der er, jo større er behovet for opvarmning. Graddagene beregnes af Dansk Meteorologisk Institut.

Men hvad kan du bruge graddagene til?
Jo, hvis du nu synes, det er vanskeligt at vurdere, om du bruger mere eller mindre varme end sidste år, så hjælper graddagene dig. For graddage bliver brugt til at sammenligne varmeforbrug i to givne perioder ved at omregne forbruget til et ’normalår’.

Hvad er graddagskorrigering?
Når du skal sammenligne et års varmeforbrug med året før, kan du ikke sammenligne det uden graddage. Det ene år kan have været koldt, og det andet varmt. Så det giver ikke et retmæssigt sammenligningsgrundlag. Det er jo klart, at du bruger mere varme et koldt år end et år med mildere temperaturer. Den ulighed der er, bliver udlignet af graddagskorrigering.
Måden at sammenligne forbruget på, er ved at korrigere forbruget til, hvad det ville have været i et ’normalår’. Når graddagetallet er udregnet for en periode, kan du regne dit energiforbrug ud sammenlignet med et ’normalår’. Det giver et mere retvisende billede af dit energiforbrug, når der er taget højde for, at der kan være stor temperaturforskel fra år til år.

Sådan beregnes graddage
En graddag beregnes ud fra temperaturforskellen i den indvendige og udvendige døgnmiddeltemperatur. Lad os prøve med et eksempel.
I vores eksempel er der 14 grader udenfor. Den indvendige døgnmiddeltemperatur er 17 grader – altså er graddagetallet 3 – forskellen imellem de to temperaturer.

Jo koldere, jo flere graddage
Hvis du nu sammenligner indeværende måned med samme måned sidste år, og du har brugt mere varme i år. Ja så kan det altså sagtens være fordi der er flere graddage i denne måned, end der var sidste år. For graddagene er jo et udtryk for, hvor koldt det er udenfor. Og det kan variere utrolig meget her på vores hjemlige breddegrader.

Hold øje med måleren
Generelt anbefaler vi altid, at du løbende holder øje med dit varmeforbrug. Hvis du regelmæssigt tjekker dit forbrug, så er der større chance for, at du opdager hvis dit forbrug bliver markant højere/lavere end normalt. Og det kan jo tyde på, at der er noget galt.

Vi hjælper dig!

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakt os på tlf. 6441 0342.

Du kan også skrive til os på mail:
post@middelfartfjernvarme.dk

Vi kommer også gerne forbi, hvis du har brug for hjælp.