Fordele ved fjernvarme

 

Fjernvarme er grøn varme

Middelfart Fjernvarme er 95 % CO2-neutral, og i 2023 tilbydes fjernvarmen til Ø-kvarteret, 3 området i Ejby, og Koldinghuse Syd i Nørre Aaby. Dermed kan mange husstande snart skære næsten 80 % af deres CO2-udledning fra den ene dag til den anden. Omregnet så betyder det, at er du naturgasforbruger i et standardhus, så vil fjernvarme give en besparelse på udledningen af C02 på 3 tons pr. år.

Fjernvarme er billig opvarmning

Fjernvarme er en billig og miljørigtig måde at opvarme din bolig – helt uden, at du skal gøre noget.

Det skyldes bl.a. at fjernvarmen er et fælles varmesystem. De kollektive værker kan udnytte energikilderne langt mere effektivt end mindre private anlæg. Forbrugerne deler også udgifterne til drift, vedligehold og udvikling. Derudover må ingen tjene på fjernvarmen – økonomien skal blot hænge sammen – og så er fjernvarmen ikke så afhængig af prisen på gas og olie, fordi vi kan bruge næsten alle energikilder i produktionen af varmt vand til dig.

Du kan ikke høre eller lugte fjernvarmen

Med fjernvarme i huset bliver fyret erstattet af en lille, fuldautomatisk fjernvarmeunit på væggen. Herfra strømmer varmen ud til husets radiatorer, gulvvarmeanlæg og varme haner. Fjernvarmeunitten er helt lydløs, afgiver hverken lugte eller damp, og er fuldt isoleret. Det betyder godt nok, at der ikke længere er spildvarme til at tørre de våde støvler ovenpå fyret, men til gengæld spilder du heller ikke varme.

Læs mere om fjernvarmen

//