Klagemulighed

Klagevejledning

Hvis du har klaget til Middelfart Fjernvarme a.m.b.a., og du ikke er tilfreds med svaret/afgørelsen, som Middelfart Fjernvarme træffer, skal du sikre dig, at du som minimum har afgørelsen på skrift, fx i en e-mail eller i et brev.

Middelfart Fjernvarmes afgørelse om ikke at give dig medhold – eller kun give dig delvis medhold – kan indbringes som en civilretlig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet.

Ankenævnet på Energiområdet

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Tlf.:  4171 5000

post@energianke.dk

Du kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside: www.energianke.dk

På hjemmesiden www.forbrug.dk kan du indgive en klage online via dette link: https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb (Vælg: ”energi” og følg instruktionen).

Det koster et klagegebyr på 160 kr. at få en sag behandlet. Hvis du som forbruger får medhold i klagen, får forbrugeren gebyret tilbagebetalt.

Vær opmærksom på at Energitilsynet og Energiankenævnet også er klageinstanser for mere generelle spørgsmål på fjernvarmeområdet: Du finder oplysningerne om klagemulighederne på www.energitilsynet.dk og www.ekn.dk

//