Motivationstarif

Middelfart Fjernvarme indførte motivationstarif fra 1/1-2016 for at nedbringe returtemperaturen på fjernvarmevandet fra forbrugerne.

Motivationstarif (returtemperatur tarif) i 2024:
Et prisfradrag på det målte energiforbrug, på 1% pr. grad returtemperaturen er lavere end den forventede returtemperatur ift. fremløbstemperaturen. Fradraget kan maksimalt andrage 20%.

Et pristillæg på det målte energiforbrug, på 1% pr. grad returtemperaturen er højere end den forventede returtemperatur ift. fremløbstemperaturen. Tillægget kan maksimalt andrage 20 %.

Afregning af pristillæg/-fradrag foretages iht. nedenstående tabel. Heraf fremgår den forventede returtemperatur ift. fremløbstemperatur, målt hos forbruger:

 

Du kan læse mere i takstbladet.