Motivationstarif

Middelfart Fjernvarme indførte motivationstarif fra 1/1-2016 for at nedbringe returtemperaturen på fjernvarmevandet fra forbrugerne.

Motivationstarif (returtemperatur tarif) i 2022:
Et prisfradrag på det målte energiforbrug, på 1% pr. grad returtemperaturen er lavere end den forventede returtemperatur ift. fremløbstemperaturen. Fradraget kan maksimalt andrage 20%.

Et pristillæg på det målte energiforbrug, på 1% pr. grad returtemperaturen er højere end den forventede returtemperatur ift. fremløbstemperaturen. Tillægget kan maksimalt andrage 20 %.

Afregning af pristillæg/-fradrag foretages iht. nedenstående tabel. Heraf fremgår den forventede returtemperatur ift. fremløbstemperatur, målt hos forbruger:

 

Du kan læse mere i takstbladet.

DOWNLOAD
Takstblad 2022 Gældende Fra 01 09 2022
DOWNLOAD
Takstblad 2022 Gældende Fra 01 07 2022
DOWNLOAD
Takstblad 2022 Gældende Fra 01 01 2022
DOWNLOAD
Takstblad 2021 Gældende Fra 01 07 2021
DOWNLOAD
Takstblad 2021 Gældende Fra 01 01 2021