Meld flytning

- (hvilken adresse drejer det sig om)
- (ønsker opgørelse til og med dato)
Hvis du er tilmeldt Betalingsservice (BS), må du ikke afmelde den, før du har modtaget en flytteopgørelse.
Hvis du flytter til en anden adresse i vores forsyningsområde, skal du huske at tilmelde dig det nye forbrugssted i en ny formular.
I forbindelse med lejemålets ikrafttræden tilmeldes lejer, efter aftale med udlejer, som forbruger ved Middelfart Fjernvarme.
Kundeforholdet oprettes derved mellem lejer og Middelfart Fjernvarme og er herefter udlejer uvedkommende.
Lejer accepterer herved de til enhver tid gældende leveringsbetingelser for Middelfart Fjernvarme. Samtidig accepteres at alle betalinger for varmeforbrug og faste afgifter skal ske til Middelfart Fjernvarme.
//