Varmepris

Priser fra 1. januar 2024.

Tarifblad 2024 er de gældende priser fra 1. januar 2024.

Prisen for fjernvarme er fastsat i henhold til vedtægternes og almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering.

Priserne er gældende pr. 1. januar 2024 og kan ændres af selskabet i overensstemmelse med de herom gældende regler.

Priserne gældende for 1. januar 2024 kan findes på tarifbladet 2024, som kan downloades nedenfor.

Årets varmeudgift betales aconto i 5 stk. lige store rater. Betalingsmåneder er februar, april, juni, august og oktober.