Varmepris

Priser gældende fra 1. januar 2023.

Forbrug og fastbidrag

Grundbidrag beregnes efter BBR m². BBR arealet beregnes som den tilsluttede ejendoms samlede boligareal og erhvervsareal.

Energiforbruget afregnes efter en’ i systemet indsat afregningsmåler.

Årets varmeudgift betales aconto i 5 stk. lige store rater. Betalingsmåneder er februar, april, juni, august og oktober.

Hent takstblad 2023 gældende fra 1/1 2023

 

 

Priser ifølge takstblad Pris Pris inkl. moms

Abonnementsbidrag pr. måler                                 

kr. 400,00 kr. 500,00

Grundbidrag boligareal (BBR m²) pr. m² (nuværende forsyningsområde)

kr. 16,00 kr. 20,00
Grundbidrag boligareal (BBR m²) pr. m² (områder uden fjernvarme) kr. 24,00 kr. 30,00
Grundbidrag boligareal (BBR m²) pr. m² Strib, Røjle og Vejlby forsyningsområde kr. 24,00 kr. 30,00
Grundbidrag boligareal (BBR m²) pr. m² Ø-kvarteret kr. 24,00 kr. 30,00

Grundbidrag boligareal (BBR m²) pr. m² - Lavenergi

kr. 12,00 kr. 15,00
Grundbidrag erhvervsareal (BBR m²) pr. m² (nuværende forsyningsområde) kr. 14,00 kr. 17,50

Grundbidrag erhvervsareal (BBR m²) pr. m² (områder uden fjernvarme)

kr. 18,00 kr. 22,50
Grundbidrag erhvervsareal (BBR m²) pr. m² (Strib, Røjle og Vejlby + Ø-kvarteret) kr. 18,00 kr. 22,50
Energiforbrug pr. kWh inkl. energiafgifter m.v. kr. 0,58 kr. 0,7250
Energiforbrug pr. MWh inkl. energiafgifter m.v. kr. 580,00 kr. 725,00
Transmissionsbidrag pr. m² pr. år (gælder kun Ejby) * kr. 13,00 kr. 16,25

 

   

Motivationstarif

Se takstblad Se takstblad

Rykker for restancer

kr. 100,00 (momsfri)

Inkassomeddelelse

kr. 100,00 (momsfri)

Genåbning af varmeforsyningen p.g.a. restancer

kr. 375,00 kr. 468,75

Fogedforretning, udkørende

kr. 330,00 kr. 412,50

Flytteopgørelse ved selvaflæsning

kr. 65,00 kr. 81,25

Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg

kr. 270,00 kr. 270,00

Ekstra udskrifter af opgørelser m.v.

kr. 35,00 kr. 43,75

Nedtagning af måler

kr. 600,00 kr. 750,00

Genetablering af måler

kr. 600,00 kr. 750,00

 

   

 

   

 

Noter Priserne kan ændres af selskabet i overensstemmelse med de herom gældende regler.

* Gælder kun for forsyningsområde Ejby og betales af både bolig- og erhvervsareal (BBR m²)

Beregn hvad fjernvarmen betyder for din økonomi