Info til kunder i Ejby

31. januar 2020

Info til kunder i Ejby.

Der er nu udsendt budget fra Middelfart Fjernvarme, hvor vi har fået nogle spørgsmål omkring udligningsbeløb og transmissionstillæg.

Udligningsbidrag skal betales i 2 år og afregnes efter BBR m2. Grunden til vi opkræver udligningsbeløb, er at Ejby Fjernvarmes kunder så vil indtræde på lige vilkår med Middelfart Fjernvarmes kunder med hensyn til varmepris mv.

Transmissionsbidrag opkræves i 10 år og opkræves efter BBR m2. Grunden til vi opkræver transmissionstillæg, er at der etableres en transmissionsledning mellem Ejby og Nørre Aaby, hvorved selskaberne opnår fælles varmeforsyning, og Ejby kan få glæde af billig flisvarme derfra.

Se aftale om sammenlægning underskrevet af bestyrelserne fra Middelfart Fjernvarme og Ejby Fjernvarme.

Man kan så glæde sig over, at man indgår på samme vilkår som Middelfart Fjernvarmes kunder, og hvis bestyrelsen i Ejby ikke har arbejdet på denne aftale, har man kunnet se frem til en prisstigning på omkring kr. 5.000 kr. for et standardhus i Ejby, fordi grundbeløbet er helt afskaffet ved udgangen af 2019.