Transmissionsledning fra Nørre Aaby til Ejby

10. februar 2020

Etablering af transmissionsledning fra Nr. Aaby til Ejby. 
I forbindelse med sammenlægning af de to selskaber Ejby Fjernvarme a.m.b.a. (EFj) og Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. (MFj), blev det aftalt at udnytte overskudsvarmekapaciteten på biomassecentralen på Grandvej i Nr. Aaby, til levering af fjernvarme til Ejby, via etablering af en transmissionsledning.
Derfor etableres der pt. en 5,3 km lang DN150 transmissionsledning – der kan levere op til maks. 5 MW - til en samlet omkostning på i alt ca. kr. 15,0 mio. inkl. ombygning/tilslutning på de to værker.
Der er en miljømæssig fordel – beregnet som CO2 ækvivalenter – på i gennemsnit 3.655 tons/år, svarende til 73.100 tons over 20 år, ved etablering af en transmissionsledning imellem Nr. Aaby og Ejby.