Varmemesterordning

Bestil her et servicebesøg, hvis der er noget galt med dit fjernvarmeanlæg, og du har varmemesterordning

Service DÆKKER:

 • Defekt Cirkulationspumpe
 • Utæt fjernvarmeunit
 • Fejl i fjernvarmeunit

Akut behov er:

 • Manglende varme
 • Større utæthederer

Ved akut behov 24/7 ring på telefon 5148 0606

Service DÆKKER IKKE: (*)

 • Radiatorer
 • Termostater
 • Gulvvarmestyring
 • Lækage på rør
 • Misvedligeholdelse og synligt hærværk
 • Vandpåfyldning og udluftning
 • Fejl og strømsvigt på elektroniske installationer
 • Solvarmeanlæg
 • Hvis andre end Middelfart Fjernvarme eller tilhørende partnere har serviceret eller skiftet komponenter på fjernvarmeunitten.