Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 6-7 medlemmer hvoraf mindst 6 skal være andelshavere/varmeaftagere.

Bestyrelseshonorar var i 2023:

 

Formand 100.000,00 kr. pr. år.

Næstformand 40.000,00 kr. pr. år.

Øvrige medlemmer 20.000,00 kr. pr. år.

 

Formand
Jens Sørensen
Drosselvej 20
5500 Middelfart
Tlf. 51 29 10 37

Valgt i 2022

Næstformand
Leif Dahl Christensen
Sixtusvænget 8A 1.
5500 Middelfart
Tlf. 23 22 23 70

Valgt i 2018

Bestyrelsesmedlem
Morten Nielsen
Nøkkerosen 23
5592 Ejby

Tlf. 30 50 83 75

Valgt i 2020

Bestyrelsesmedlem
Erik Kofod
Fennikelvej 8
5500 Middelfart
Tlf. 60 16 20 92

Valgt i 2021

Bestyrelsesmedlem
Torben Tolstrup Jensen
A C Hansens Alle 15
5500 Middelfart

Tlf. 40 60 40 40

Valgt i 2022

Bestyrelsesmedlem
Esben Erichsen
Søndergade 50
5580 Nørre Aaby
Tlf. 

Valgt i 2022

Middelfart Kommunes repræsentant:
Steen Dahlstrøm
Sverigesvej 35
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 49 28

Udpeget af byrådet i 1994

//