Aconto-rater i Regnskabsår

Her finder du priser for Middelfart Fjernvarme.

Årets varmeudgifter betales i 5 rater, hvor februar, april, juni, august og oktober er betalingsmåneder.

Årsaflæsning foretages via fjernaflæsning d. 1. januar. Har du betalt for meget eller for lidt, indregnes beløbet i den første aconto, der forfalder i februar måned.