Sponsorpolitik

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. har en sponsorpolitik, som er vedtaget af selskabets bestyrelse, der betyder at Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. ikke indgår sponsoraftaler.


Baggrunden kan læses her:
Middelfart Fjernvarme er 100 % forbrugerejet og reguleres af myndighederne efter ”non-profit princippet”, hvilket betyder at selskabet er underlagt Varmeforsyningslovens bestemmelse om hensyntagen til afholdelse af nødvendige omkostninger, hvorfor mulighederne for sponsering som udgangspunkt ikke er tilstede.
Da Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. desuden ikke har kommercielle aktiviteter, indgås derfor ingen former for sponsoraftaler.

//