Produktionsanlæg i Nr. Aaby

Gasmotor:

Caterpillar type 3612 sita
Generator : Leroy-Somer
Idriftsat : 15. Juni 1994
Indfyret effekt : 7.370 kW
Elektrisk effekt : 2.874 kW
El virkningsgrad : ca. 39 %
Varme effekt: 3.540 kW
Varme Virkningsgrad : ca. 48 %
Total virkningsgrad : ca. 87 %
Gasmotoren er en 12 cylindret 4-takts gnisttændingsmotor med forkammer, ladeluftkøler og turboblad

Akkumulatortanke:

På Grønnegade står der en 800 m3 akkumulatortank, der sikrer optimal økonomisk drift af kraftvarmeværket.

Kraftvarmeværket producerer både fjernvarme og el samtidigt. El kan ikke oplagres i større mængde, og skal forbruges samtidig med at det produceres. Derimod kan varme oplagres – f.eks. i form af varmt vand i en stor isoleret tank.

På de tidspunkter af døgnet, hvor elforbruget er størst, kan fjernvarmeværket få den højeste pris for den el, der bliver produceret, og det tilstæbes derfor at producere mest muligt på de tidspunkter, hvor elprisen er højest.

På Grandvej står der en 1.000 m3 akkumulatortanken, der kan sikre varmeforsyningen i op til ca. 10 timer, hvis bio-kedlerne ikke er i drift. Ligeledes hjælper akkumuleringstanken med at sikre varmeforsyningen i spidslastperioderne (morgen/aften) i de kolde peroder af året.

Kedler:

Grandvej (bio-kedler):

På Grandvej er der etableret 2 stk. bio-kedler, der i dag står for primærproduktionen i hele Nr. Aaby.

Værket består af:

1 stk. Weiss biokedel type biokrat, årgang 2006, med en varmeydelse på 1.000 kW. Kedlen fyres med træpiller/træsmuld.

1 stk. Justsen kedel type FVB 4-træk, årgang 2014, med en varmeydelse på 2.500 kW. Kedlen fyres med våd flis. Kedlen er udstyret med røggaskondensering for at opnå størst mulig virkningsgrad/økonomi på anlægget.

Grønnegade (gaskedler):

Kedel 1 er en tre-træks røgrørskedel fra Danstoker, årgang 1983, med en varmeydelse på 5.815 kW. Kedlen fyres med naturgas

Kedel 2 er en tre-træks røgrørskedel fra Danstoker, årgang 1985, med en varmeydelse på 7.327 kW. Kedlen fyres med naturgas.

Kedlerne er udstyret med en fælles røggasveksler, for at opnå optimal virkningsgrad og udnyttelse af naturgasbrændslet.

Kedlerne anvendes når varmebehovet er større end det, biokedlerne på Grandvej kan levere, samt når elprisen er lav for strøm produceret på gasmotoren.

//