Acontopriser 2024

18. december 2023

Middelfart Fjernvarme nedsætter prisen pr. 1. januar 2024

Middelfart Fjernvarmes bestyrelse har på mødet d. 13/12-2023 besluttet takster for 2024, hvilket betyder at prisen på fjernvarmen falder pr. 1/1-2024.

Alle faste takster er uændret i 2024, mens den variable takst for energiforbruget falder fra kr. 0,725 pr. kWh til kr. 0,705 pr. kWh (inkl. moms).

De nye takster for 2024, betyder i alt et årlig fald på kr. 362,- inkl. moms, for et standard hus (130 m2 og 18,1 MWh/år) ift. prisen i 2023 – svarende til et fald på ca. 2,2%.

I alt koster fjernvarmen kr. 15.860,50 inkl. moms for et standard hus (130 m2 og 18,1 MWh/år) pr. 1/1-2024.

Nyt takstblad pr. 1/1-2024 kan findes her