TILSLUTNING – Priser gældende pr. 1/7-2022

Tilslutningsafgiften består af to priselementer: et investeringsbidrag og et stikledningsbidrag.

For boligarealer gælder at tilslutningsafgiften - både investeringsbidrag og stikledningsbidrag - kan betales enten via grøn omstillingsbidrag eller ved kontant betaling. Udregn selv din tilslutningsafgift HER. Bemærk at beregningen er et overslag. Kontakt værket for at få et konkret tilbud.

Som privatperson har du mulighed for at få Håndværkerfradrag for den del af stikledningsbidraget der udgøres af arbejdslønnen – Læs mere her (kilde: 3byggetilbud.dk)

Investeringsbidrag:

Investeringsbidraget beregnes på grundlag af den tilsluttede ejendoms areal efter BBR. BBR arealet beregnes af den tilsluttede ejendoms samlede boligareal og erhvervsareal, med nedenstående satser:


Priser incl./ekskl. moms

Alle typer af ejendomme (1) pr. m2 etageareal                      kr. 112,50 /kr. 90,00


(1) Ved arealer over 300 m2 gradueres/reduceres prisen i kr./m2 etageareal:

Af etagearealet mellem 300-600 m2 pr. m2                           kr. 75,00 / kr. 60,00
Af etagearealet over 600 m2 pr. m2                                      kr. 37,50 / kr. 30,00

 

Særligt for lavenergihuse:

For ejendomme, der er klassificeret lavenergiklasse 2015 i henhold til BR10, opført efter BR15, klassificeret bygningsklasse 2020 i henhold til BR15, eller opført efter BR18, gælder at investeringsbidraget betales med 75%.

 

Stikledningsbidrag:

Stikledningsbidrag på egen grund, regnet fra grundskel til indføringsstedet, udgør:

Stikledningsdimensioner til og med Ø25 mm. pr. meter     kr. 1.000,00 /kr.    800,00

Dog altid et minimum stikledningsbidrag på                     kr. 5.000,00 / kr. 4.000,00

Stikledningsdimensioner over Ø25 mm., faktureres med de faktiske etableringsomkostninger.

 

Generelt:

Tilslutningsafgiften (investerings- og stikledningsbidrag) skal ved kontant betaling, betales  senest 8 dage før ledningsarbejdet kan påbegyndes.

Reduktion i enheder medfører ikke ret til tilbagebetaling af allerede erlagte afgifter.

 

Byggemodningsbidrag:

Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, og udgør fjernvarmeværkets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet.

 

 

DOWNLOAD
Takstblad 2022 Gældende Fra 01 07 2022