Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. –

Generalforsamling 

Generalforsamlingen afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling onsdag den 24. april i 2024 – kl. 17.00 i Huset, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

5. Investeringsplan for kommende år fremlæggelse til orientering.

6. Forslag fra bestyrelsen.

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  • På valg er Leif Dahl Christensen, Morten Nielsen og Torben Tolstrup Jensen som alle er villige til genvalg.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af statsautoriseret revisor.

11. Eventuelt

Tilmelding ønskes ved deltagelse på post@middelfartfjernvarme.dk eller telefon 6441 0342.

 

Årsrapport for 2023 og budget for 2024 kan afhentes på Middelfart Fjernvarmes kontor, Skærgårdsvej 2 eller her på siden. (Under udarbejdelse)

 

Alle andelshavere i Middelfart Fjernvarme er naturligvis velkomne til den ordinære generalforsamling onsdag den 24. april 2024:

 

  • Se annonce indrykket i Melfar-Posten - kan ses senest 14 dage før afholdelse.
  • Se Bestyrelsens beretning fra generalforsamling 2024 – kan ses efter generalforsamlingen.
  • Se Middelfart Fjernvarme – Investeringsplan 2024 – Kan downloades senest 8 dage før generalforsamling.
  • Se referat fra generalforsamling 2024 – kan ses efter generalforsamlingen.

//