Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. –

Generalforsamling 

Generalforsamlingen afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling onsdag den 26. april i 2023 – kl. 19.00 i Lillebæltssalen på KulturØen, Havnegade 6, 5500 Middelfart.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

5. Investeringsplan for kommende år fremlæggelse til orientering.

6. Forslag fra bestyrelsen.

  •  Ændring af bestyrelseshonorar

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  • På valg er Jens Sørensen, Erik Kofod, Esben Erichsen som alle er villige til genvalg.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af statsautoriseret revisor.

11. Eventuelt

Tilmelding ønskes ved deltagelse på post@middelfartfjernvarme.dk eller telefon 6441 0342.

 

Årsrapport for 2022 (under udarbejdelse) og budget for 2023 kan afhentes på Middelfart Fjernvarmes kontor, Skærgårdsvej 2 eller her på siden.

 

Alle andelshavere i Middelfart Fjernvarme er naturligvis velkomne til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. april 2023:

 

  • Se annonce indrykket i Melfar-Posten - kan ses senest 14 dage før afholdelse.
  • Se Bestyrelsens beretning fra generalforsamling 2023 – kan ses efter generalforsamlingen.
  • Se Middelfart Fjernvarme – Investeringsplan 2023 – Kan downloades senest 8 dage før generalforsamling.
  • Se referat fra generalforsamling 2023 – kan ses efter generalforsamlingen.

Se tidligere generalforsamlinger her >>