Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. –

Generalforsamling 

Generalforsamlingen afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning, men grundet Covid-19 er den udsat - SE ANNONCEN HER

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling onsdag den 16. juni i 2021 – kl. 19.00 i Middelfartsalen på KulturØen, Havnegade 6, 5500 Middelfart.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

5. Investeringsplan for kommende år fremlæggelse til orientering.

6. Forslag fra bestyrelsen.

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Anders Nørregård, Bo Juul Nielsen og Rio Rotborg Lauritsen - alle er villige til genvalg

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af statsautoriseret revisor.

11. Eventuelt

Tilmelding ønskes ved deltagelse.

Forholdsregler af hensyn til Covid19

Ved indgangen til generalforsamlingen skal fremvises gyldigt coronapas. Man skal anvende håndsprit ved ankomst og holde afstand.

Årsrapport for 2020 og budget for 2021 kan afhentes på Middelfart Fjernvarmes kontor, Hessgade 21B eller her på siden.

 

Alle andelshavere i Middelfart Fjernvarme er naturligvis velkomne til den ordinær generalforsamling onsdag den 16. juni 2021:

 

  • Se annonce indrykket i Melfar-Posten - kan ses senest 14 dage før afholdelse.
  • Se Bestyrelsens beretning fra generalforsamling 2021 – kan ses efter generalforsamlingen.
  • Se Middelfart Fjernvarme – Investeringsplan 2021 – Kan downloades senest 8 dage før generalforsamling.
  • Se referat fra generalforsamling 2021 – kan ses efter generalforsamlingen.

Se tidligere generalforsamlinger her >>

DOWNLOAD
Budget 2021
DOWNLOAD
Årsrapport 2020
DOWNLOAD
Investeringsplan Til Hs
DOWNLOAD
Mfj Bestyrelsens Beretning 2021
DOWNLOAD
Referat Ordinær Generalforsamling 16. Juni 2021 (Endelig)