Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. –

Generalforsamling 

Generalforsamlingen afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling onsdag den 27. april i 2022 – kl. 19.00 i Lillebæltssalen på KulturØen, Havnegade 6, 5500 Middelfart.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

5. Investeringsplan for kommende år fremlæggelse til orientering.

6. Forslag fra bestyrelsen.

  •  Ændring af bestyrelseshonorar

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  • På valg er Leif Dahl Christensen, Morten Nielsen og Malene Nørballe Mikkelsen - Leif Dahl Christensen og Morten Nielsen er villige til genvalg. Malene Nørballe Mikkelsen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Torben Tolstrup Jensen til valg.
  • Anders Nørregård udtræder grundet fraflytning. Bestyrelsen indstiller Jens Sørensen til valg.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af statsautoriseret revisor.

11. Eventuelt

Tilmelding ønskes ved deltagelse.

 

Årsrapport for 2021 og budget for 2022 kan afhentes på Middelfart Fjernvarmes kontor, Skærgårdsvej 2 eller her på siden.

 

Alle andelshavere i Middelfart Fjernvarme er naturligvis velkomne til den ordinære generalforsamling onsdag den 27. april 2022:

 

  • Se annonce indrykket i Melfar-Posten - kan ses senest 14 dage før afholdelse.
  • Se Bestyrelsens beretning fra generalforsamling 2022 – kan ses efter generalforsamlingen.
  • Se Middelfart Fjernvarme – Investeringsplan 2022 – Kan downloades senest 8 dage før generalforsamling.
  • Se referat fra generalforsamling 2022 – kan ses efter generalforsamlingen.

Se tidligere generalforsamlinger her >>

DOWNLOAD
Budget 2022
DOWNLOAD
Annonce I Melfarposten
DOWNLOAD
Mfj Bestyrelsens Forslag Til GF Ændring Af Best. Honorarer
DOWNLOAD
Investeringsplan Uden Noter
DOWNLOAD
Mfj Bestyrelsens Beretning 2022
DOWNLOAD
Årsrapport 2021 (Underskrevet)
DOWNLOAD
Referat Ord. Generalforsamling 27. April 2022