Middelfart

Historie og fakta om Middelfart Fjernvarme A.m.b.a.

Middelfart Fjernvarme er et privat forbrugerejet andelsselskab, der er stiftet den 13. september 1961.
Værket blev idriftsat den 14. oktober 1963 fra adressen på Stationsvej (nuværende Hessgade 21B). Dengang – og adskillige år frem – var det et fueloliefyret fjernvarmeværk. Som behovet for varme til byen blev større, opførtes central nr. 2 på Fynsvej 52. Denne nye, naturgasfyrede varmecentral blev sat i drift i 1984 efter at hovedcentralen året før, i 1983, var blevet ombygget fra fuelolie til naturgas.

Hovedcentralen i Hessgade er i dag et varmeværk der modtager miljøvenlig overskudsvarme fra TVIS. Centralen indeholder 6 stk. oliekedler på henholdsvis 2×7,36 MW, 2×4,65 MW og 2×5,0 MW til back-up.

Hessgade centralen ca. 1970

Østcentralen på Fynsvej er i dag et varmeværk, der via en transmissionsledning fra Hovedcentralen, modtager overskudsvarme fra TVIS og indeholder 3 stk. oliekedler på henholdsvis 2×4,65 MW og 1×5,0 MW til back-up.

Der er tilsluttet ca. 6.100 forbrugere til varmeværkets 145 km lange rørledningsnet, der består af moderne præisolerede fjernvarmerør.

Forbrugerens varmeaftag måles med en moderne ultralydsenergimåler, som kan fjernaflæses via radionetværk af værkets personale. Alle varmeværkets afregningsmålere er underkastet et lovbefalet kontrolsystem, som sikrer kvaliteten af målingen.

Varmeværkets personale udfører selv al udbygning og nyetablering af det vandbårne ledningsnet. Personalet varetager også hovedparten af alle reparations- og vedligeholdelsesarbejder på henholdsvis varmecentralerne og ledningsnettet. Desuden udfører personalet alle opgaver omkring vagter, administration og bogholderi.