Følg os på Facebook

Pressemeddelelse den 9. februar 2021

 

Fjernvarmen er kommet et skridt nærmere Strib, Vejlby og Røjle

Udvidelsen af fjernvarmen blev godkendt på et ekstraordinært byrådsmøde i Middelfart d. 9. februar, og nu mangler der kun et tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen.
Siden sidste sommer har Middelfart Fjernvarme arbejdet på en plan for at rulle fjernvarmen ud til omkringliggende byer. Nu er projektet for Strib, Vejlby og Røjle blevet godkendt af kommunen, og det vækker glæde hos fjernvarmeselskabet:
- Hvis beboerne i området takker ja til fjernvarmen, kan de omkring 2.000 husstande virkelig sætte skub i den grønne omstilling. De vil spare næsten 80 procent af deres CO2-udledning fra dag ét, så det er en vigtig godkendelse, vi har fået i dag, siger Anders Nørregård, der er formand for Middelfart Fjernvarme. Selskabet går nu straks videre med projektet.

Afklaring inden for et par uger
Danmark skal udfase de fossile brændsler, og som fjernvarmeselskab kan Middelfart Fjernvarme søge tilskud til projekter, der erstatter olie og gas med fjernvarme. Den mulighed lægger Middelfart Fjernvarme billet ind på med en ansøgning til Fjernvarmepuljen.
- Der er 145 mio. kr. i Energistyrelsens pulje i år, og de bliver uddelt efter først-til-mølle-princippet. Så det er afgørende, at vi er hurtigt ude. Og vi håber selvfølgelig, at vi får tilsagn om tilskud, også selv om vi blev 6 dage forsinket i godkendelsen fra kommunen, siger Anders Nørregård.
Ansøgningen til Energistyrelsen ryger af sted med det samme, og svaret skulle gerne foreligge inden for cirka to uger.

Fjernvarmen bliver stadig mere bæredygtig
Beslutningen om at udbrede fjernvarmen hviler blandt andet på, at fjernvarmen er en effektiv vej til at udbrede grøn omstilling. Ikke kun i kraft af, at fjernvarmen i Middelfart allerede er 95 procent CO2-neutral - men også fordi fjernvarmen løbende omstiller sig til mere vedvarende energi.
- I den forbindelse ser vi ikke biomassen som en endestation, men et skridt på vejen. Det vigtige er, at den grønne omstilling kan rykke hurtigt, når den foregår i et fælles regi af fjernvarmen. Her bliver alle forbrugere en del af bevægelsen med det samme - uden at skulle have store investeringer op af lommen her og nu. Over tid får de leveret grøn omstilling direkte gennem deres fjernvarmerør. Så vi håber virkelig, at beboerne i Strib, Vejlby og Røjle tager godt imod muligheden, pointerer Anders Nørregaard.
Langt det meste af den biomasse, der indgår i fjernvarmen i Middelfart, er resttræ fra industrien - træ, der ikke har anden økonomisk værdi end energi. Den øvrige biomasse stammer fra certificerede, bæredygtige skove, hvor træet bliver genplantet, og hvor skovene beskytter økosystemet og biodiversiteten.

Borgerne bestemmer det næste skridt
Middelfart Fjernvarme er pt. ved at finpudse sit tilbud til Strib, Vejlby og Røjle, så det ligger klar i det øjeblik, der ligger et tilsagn om tilskud fra Energitilsynet.
- Vi afventer svaret fra Energistyrelsen, inden vi sender materialet ud. Men på vores hjemmeside kan man læse mere allerede nu, og vi svarer selvfølgelig også gerne på spørgsmål på mail og telefon. Frem for alt håber vi på, at udvidelsen falder i god jord, og at beboerne tilmelder sig hurtigt, så vi kan starte gravearbejdet og tilbyde fjernvarme til de første husstande i det nye område allerede om ca. et år, slutter formanden.
Det er en forudsætning for udvidelsen, at projektet opnår en tilslutning på mindst 50 procent i de nye områder.
____________________
For yderligere oplysninger, kontakt gerne:
Middelfart Fjernvarme
Direktør Jesper Skov
mobil 21 36 21 37
mail js@middelfartfjernvarme.dk