Samtykke ved valg af Grøn Omstilling

Du/I er tilmeldt Grøn Omstillingsbidrag, hvor man betaler tilslutningen til fjernvarmen over 20 år. 

Derfor forbeholder Middelfart Fjernvarme sig retten til at tinglyse aftale om fjernvarmelevering og grøn omstilling jf. aftalegrundlag.

Til dette har vi brug for cpr.nr. på ejeren/ejerne af nedenstående ejendom

- Skriv adressen der skal have fjernvarme
- Hvis der kun er 1 ejer af ejendommen
- Hvis der kun er 1 ejer af ejendommen, og husk at oplyse hele cpr. nr.
- Hvis der er flere ejere skal begge oplyse navn
- Hvis der er flere ejere skal begge oplyse cpr.nr.

Ovenstående oplysninger opbevares hos Middelfart Fjernvarme til deklarationen er gået igennem tinglysningen.

Du bekræfter, at dette samtykke er afgivet frivilligt, og at du er bekendt med dine rettigheder i forbindelse med afgivelse af samtykkeerklæringen:

Samtykke skal, for at være gyldigt, være afgivet ud fra følgende kriterier:
- Samtykket skal være frivilligt, specifikt, informeret og utvetydigt
- Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage, det kan du gøre ved at kontakte Middelfart Fjernvarme på telefon 6441 0342.