Miljødata fra Middelfart Fjernvarme

Hos Middelfart Fjernvarme arbejder vi hele tiden for at gøre fjernvarmen endnu grønnere.

Her på siden finder du en samling af miljødata for Middelfart Fjernvarme. De er baseret på tal for 2023.

Du kan bl.a. se Middelfart Fjernvarmes grønne omstillingsplaner og andelen af vedvarende energi i fjernvarmen.

Grøn omstillingsplaner

Tryk her

Fjernvarmedeklaration

Tryk her

Fjernvarmedeklaration og rangeringsmodel

Energistyrelsen har udviklet en model, som viser, hvor grøn fjernvarmen er hos de forskellige fjernvarmeselskaber, og fra 1. januar 2023 er vi forpligtede til at oplyse vores kunder om selskabets energiforbrug, drivhusgasemissioner og grønne omstillingsplaner.

En hjælp til miljøbevidste kunder

Modellen rangerer fjernvarmen ud fra, hvor meget CO2 der udledes, og inddeler den i kategorierne grøn, gul og rød. Selskabet med den mest bæredygtige varme placeres i den grønne kategori.

Middelfart Fjernvarme ligger i den grønne kategori

Middelfart Fjernvarme’s varmeforsyning i Middelfart og Strib, er baseret på modtagelse af varme fra det fælleskommunale transmissionsselskab TVIS.
Det er TVIS, der køber og transportere varmen – baseret på biomasse, overskudsvarme og affald - fra de forskellige producenter som Ørsted (Skærbækværket), Crossbridge Energy (raffinaderi) og Energnist (affaldsvarme).
Som spids-/reserveforsyning anvendes der kedler, hvor brændslet er naturgas.
TVIS vil også i fremtiden være hovedleverandøren af fjernvarmen til Middelfart og Strib, hvorfor Middelfart Fjernvarme i samarbejde med TVIS, løbende afsøger mulighederne for fremtidige teknologier, der kan benyttes til yderligere grøn omstilling.

Middelfart Fjernvarme’s varmeforsyning i Nørre Aaby og Ejby er baseret på egenproduktion ifa. biomasse og naturgas.
Nørre Aaby og Ejby er ikke rørforbundne med Middelfart, men er internt forbundet med en rørledning, hvilket giver mulighed for at udnytte varmen fra varmeværkerne i hver by, på den bedst mulig måde.
I Nørre Aaby produceres varmen på biomasse, i form af våd flis fra skovindustrien og tør træsmuld (restprodukt fra fremstillingen af træpiller).
Som spids-/reserveforsyning anvendes der gasmotor og kedler, hvor brændslet er naturgas. Gasmotoren producerer både el og varme, hvor elektriciteten sendes ud på det offentlige elnet, mens varmen sendes ud til kunderne.
I Ejby er der ligeledes en gasmotor, hvor brændslet er naturgas. Gasmotoren producerer både el og varme, hvor elektriciteten sendes ud på det offentlige elnet, mens varmen sendes ud til kunderne.
Som en spids-/reserveforsyning anvendes der kedler, hvor brændslet er naturgas.

Det er Middelfart Fjernvarme’s vision, at være medvirkende til at udnytte de teknologier og ressourcer, der giver god økonomi for kunderne, samt tager bedst mulig hensyn til miljøet.

 

 

 

Middelfart Fjernvarme ligger i den grønne kategori

Vi udleder nemlig kun 86,56%

  • RØD = Større CO2-udledning end et gasfyr
  • GUL = Mindre CO2-udledning end et gasfyr
  • GRØN = Mindre CO2-udledning end en luft-til-vand-varmepumpe