Oplysninger om brændselssammensætning og de hermed forbundne årlige drivhusgasemissioner, herunder for slutkunder og slutbrugere, der forsynes via fjernvarme kan læses her

DOWNLOAD
Middelfart Fjernvarme A.M.B.A. Fjernvarmedeklaration For 2021