Følg os på Facebook

Pressemeddelelse den 22. september 2021

 

Det er ganske vist: Fjernvarmen kommer til Strib, Røjle og Vejlby.

Tirsdag aften kunne bestyrelsen for Middelfart Fjernvarme tælle over 1000 tilmeldinger til fjernvarmen i Strib, Røjle og Vejlby. Det betyder, at økonomien balancerer, og udvidelsen blev endeligt godkendt. De første beboere kan glæde sig til nem, grøn og billig fjernvarme inden næste fyringssæson.

Prismodellen fik en varm modtagelse
Det var en glad og tilfreds bestyrelse, som på bestyrelsesmødet tirsdag den 21. september endeligt kunne godkende udvidelsen af fjernvarmenettet til Strib, Røjle og Vejlby.
Med over 1000 private tilmeldinger hænger økonomien sammen, og flere års intenst arbejde med projektet har båret frugt. Lige nu skylder vi de mange tilmeldte en stor tak for opbakningen, og vi glæder os til at byde dem velkommen i fjernvarmefællesskabet, siger bestyrelsesformand Anders Nørregaard.
Den seneste tids prisstigninger på bygge- og anlægsmaterialer har ellers sat projektets økonomi under pres, men interessen blandt beboerne i de tre områder fik i sidste ende regnskabet til at hænge sammen til fjernvarmens fordel.
Beboerne i Strib, Røjle og Vejlby har især taget godt imod tilbuddet om at skifte til fjernvarme uden at lægge kontanter på bordet. Næsten alle de tilmeldte har valgt prismodellerne grøn omstillingsbidrag og varmemesterordning, hvor de betaler for tilslutning og fjernvarmeunit med faste månedlige ydelser – og overlader ansvaret for fjernvarmeunitten til Middelfart Fjernvarme.

De første får fjernvarme inden næste fyringssæson
Det er TVIS, Trekantområdets Varmetransmissionsselskab, der skal lægge 5 km ny forsyningsledning fra Middelfart til en ny varmecentral på Rudbæksmøllevej i Strib. Herfra står Middelfart Fjernvarme selv for at distribuere fjernvarmen ud til de nye forbrugere.
Senest har kommunen godkendt Middelfart Fjernvarmes ansøgning om kommunegaranti til projektet, ligesom VVM-anmeldelsen for projektet er indsendt til behandling hos kommunen.
Næste skridt er at projektet skal sendes i EU-udbud, så varmeselskabet forventer, at de kan tage første spadestik omkring april 2022.
Planen er at tilslutte beboerne i 5 etaper, og de første kan forvente fjernvarme i radiatorerne inden næste fyringssæson. Den præcise plan for udrulning af fjernvarmen bliver meldt ud sidst på året.

Fjernvarme går fri af stigende priser
Anders Nørregaard peger samtidig på, at priserne for gas og el er steget markant over det seneste år. Det kommer til at presse de boligejere, der netop bruger gas eller individuelle varmepumper på pengepungen, og her er særligt fjernvarmen i Middelfart et godt alternativ også på det parameter.

Fjernvarmen i Middelfart er baseret på overskudsvarme, affald og bæredygtig biomasse, og det giver kunderne en sikkerhed mod de voldsomme prisstigninger, som vi i løbet af 2021 har set ramme de boligejere, der opvarmer med gas eller varmepumper. Både elprisen og gasprisen er mere end dobbelt så høje i dag end ved årsskiftet, og markederne forventer ikke et fald de kommende år, fortæller Anders Nørregaard.

Stabile fjernvarmepriser – i stedet for el og gas
Den seneste tids store prisstigninger på naturgas og el, kan også have medvirket til manges beslutning om at skifte til fjernvarme. Begge energiformer er politisk følsomme, og det mærker gas- og elkunderne lige nu på energiregningen.

Den følsomhed har fjernvarmen ikke på samme måde, da varmeproduktionen er baseret på et mix af flere brændsler. Derfor er prisen mere konstant fra år til år, og det er nok en fordel, mange glæder sig til lige nu, siger Anders Nørregaard.
Formanden gør opmærksom på, at man stadig kan nå at tilmelde sig fjernvarmen på hjemmesiden, og at man ved at tilmelde sig inden d. 1/10-2021 opnår at få fordelen ”vi tager ansvaret for dit gas-/oliefyr”.
Med en beslutning om igangsætning af projektet, håber vi at endnu flere beboere i Strib, Røjle og Vejlby tilmelder sig projektet - Jo flere vi er jo billigere bliver det for den enkelte, slutter Anders Nørregaard

For yderlige information, kontakt gerne Middelfart Fjernvarme:
Direktør Jesper Skov, tlf. 21 36 21 37

Pressemeddelelse den 9. februar 2021

Fjernvarmen er kommet et skridt nærmere Strib, Vejlby og Røjle

Udvidelsen af fjernvarmen blev godkendt på et ekstraordinært byrådsmøde i Middelfart d. 9. februar, og nu mangler der kun et tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen.
Siden sidste sommer har Middelfrt Fjernvarme arbejdet på en plan for at rulle fjernvarmen ud til omkringliggende byer. Nu er projektet for Strib, Vejlby og Røjle blevet godkendt af kommunen, og det vækker glæde hos fjernvarmeselskabet:
- Hvis beboerne i området takker ja til fjernvarmen, kan de omkring 2.000 husstande virkelig sætte skub i den grønne omstilling. De vil spare næsten 80 procent af deres CO2-udledning fra dag ét, så det er en vigtig godkendelse, vi har fået i dag, siger Anders Nørregård, der er formand for Middelfart Fjernvarme. Selskabet går nu straks videre med projektet.

Afklaring inden for et par uger
Danmark skal udfase de fossile brændsler, og som fjernvarmeselskab kan Middelfart Fjernvarme søge tilskud til projekter, der erstatter olie og gas med fjernvarme. Den mulighed lægger Middelfart Fjernvarme billet ind på med en ansøgning til Fjernvarmepuljen.
- Der er 145 mio. kr. i Energistyrelsens pulje i år, og de bliver uddelt efter først-til-mølle-princippet. Så det er afgørende, at vi er hurtigt ude. Og vi håber selvfølgelig, at vi får tilsagn om tilskud, også selv om vi blev 6 dage forsinket i godkendelsen fra kommunen, siger Anders Nørregård.
Ansøgningen til Energistyrelsen ryger af sted med det samme, og svaret skulle gerne foreligge inden for cirka to uger.

Fjernvarmen bliver stadig mere bæredygtig
Beslutningen om at udbrede fjernvarmen hviler blandt andet på, at fjernvarmen er en effektiv vej til at udbrede grøn omstilling. Ikke kun i kraft af, at fjernvarmen i Middelfart allerede er 95 procent CO2-neutral - men også fordi fjernvarmen løbende omstiller sig til mere vedvarende energi.
- I den forbindelse ser vi ikke biomassen som en endestation, men et skridt på vejen. Det vigtige er, at den grønne omstilling kan rykke hurtigt, når den foregår i et fælles regi af fjernvarmen. Her bliver alle forbrugere en del af bevægelsen med det samme - uden at skulle have store investeringer op af lommen her og nu. Over tid får de leveret grøn omstilling direkte gennem deres fjernvarmerør. Så vi håber virkelig, at beboerne i Strib, Vejlby og Røjle tager godt imod muligheden, pointerer Anders Nørregaard.
Langt det meste af den biomasse, der indgår i fjernvarmen i Middelfart, er resttræ fra industrien - træ, der ikke har anden økonomisk værdi end energi. Den øvrige biomasse stammer fra certificerede, bæredygtige skove, hvor træet bliver genplantet, og hvor skovene beskytter økosystemet og biodiversiteten.

Borgerne bestemmer det næste skridt
Middelfart Fjernvarme er pt. ved at finpudse sit tilbud til Strib, Vejlby og Røjle, så det ligger klar i det øjeblik, der ligger et tilsagn om tilskud fra Energitilsynet.
- Vi afventer svaret fra Energistyrelsen, inden vi sender materialet ud. Men på vores hjemmeside kan man læse mere allerede nu, og vi svarer selvfølgelig også gerne på spørgsmål på mail og telefon. Frem for alt håber vi på, at udvidelsen falder i god jord, og at beboerne tilmelder sig hurtigt, så vi kan starte gravearbejdet og tilbyde fjernvarme til de første husstande i det nye område allerede om ca. et år, slutter formanden.
Det er en forudsætning for udvidelsen, at projektet opnår en tilslutning på mindst 50 procent i de nye områder.
____________________
For yderligere oplysninger, kontakt gerne:
Middelfart Fjernvarme
Direktør Jesper Skov
mobil 21 36 21 37
mail js@middelfartfjernvarme.dk