Middelfart Fjernvarmes bestyrelse har besluttet, at der pr. 1. juli 2021 indføres mulighed for tilslutning via Grøn Omstillingsbidrag og Varmemesterordning. Vi forventer de første kan komme på ordningen omkring den 1. september 2021.

Hvad er Grøn omstillingsbidrag ?

Grøn omstillingsbidrag er din betaling for tilslutning til fjernvarmen. Vi betaler investeringen i den grønne omstilling nu, og du betaler i stedet et lille bidrag over din varmeregning de næste 20 år. Bidraget udgør kr. 10 pr. m2 boligareal om året.

Kontant betaling eller Grøn omstillingsbidrag

Vælges der for private boliger kontant betaling - jf. afsnit i Takstblad om investeringsbidrag og stikledningsbidrag - kan investeringsbidrag og stikledningsbidrag tilsammen, ikke overstige beløbet der vil skulle betales ved valg af grøn omstillingsbidrag i 20 år.

Hvad er en varmemesterordning ?

Vi tilbyder at levere, installere, servicere og vedligeholde dit anlæg hos dig for blot kr. 200,- pr. måned. Dette beløb betales via varmeregningen. Du slipper for her og nu at skulle betale ca. kr. 30.000,-.
Vi kalder denne ordning en varmemesterordning, og din her og nu betaling er kr. 0,-. Når anlægget en dag trænger til udskiftning kommer vi igen og udskifter anlægget HELT GRATIS.

Du kan stadig vælge at betale kontant for din fjernvarmeunit. Herved fravælger du Varmemesterordningen, men så står du også selv for servicen, vedligehold og en geninvestering i et nyt anlæg, når den tid kommer. Kontantprisen er kr. 27.500,- ved køb igennem Middelfart Fjernvarme.