Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. –

Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling torsdag den 30. april 2020 – kl. 19.00 på KulturØen, Havnegade 6, 5500 Middelfart.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

5. Investeringsplan for kommende år fremlæggelse til orientering.

6. Forslag fra bestyrelsen.

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Rio Rotborg, Leif D. Christensen, Ole J. Høyer og Brian Ottosen – alle er villige til genvalg

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af statsautoriseret revisor.

11. Eventuelt

 

Årsrapport for 2019 og budget for 2020 kan afhentes fra d. 15. april 2020 på Middelfart Fjernvarmes kontor, Hessgade 21B eller her på siden.

 

Alle andelshavere i Middelfart Fjernvarme er naturligvis velkomne til den ordinær generalforsamling torsdag d. 30. april 2020:

 

  • Se annonce indrykket i Melfar-Posten
  • Se Bestyrelsens beretning fra generalforsamling 2020 – kan ses efter generalforsamlingen.
  • Se Middelfart Fjernvarme – Investeringsplan 2020 – Kan downloades senest 8 dage før generalforsamling.
  • Se referat fra generalforsamling 2020 – kan ses efter generalforsamlingen.

DOWNLOAD
Årsrapport 2019
DOWNLOAD
Budget 2020
DOWNLOAD
Budget 2020 Specifikationer
DOWNLOAD
Investeringsplan 2020
DOWNLOAD
Annonce - udsættelse af ordinærgeneralforsamling 2020

Se tidligere generalforsamlinger her >>