Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. –

Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling onsdag den 28. april i 2021 – kl. 19.00 i Middelfartsalen på KulturØen, Havnegade 6, 5500 Middelfart.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

5. Investeringsplan for kommende år fremlæggelse til orientering.

6. Forslag fra bestyrelsen.

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Anders Nørregård, Bo Juul Nielsen og Rio Rotborg Lauritsen - alle er villige til genvalg

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af statsautoriseret revisor.

11. Eventuelt

Tilmelding ønskes ved deltagelse.

Årsrapport for 2020 (under udarbejdelse) og budget for 2021 kan afhentes på Middelfart Fjernvarmes kontor, Hessgade 21B eller her på siden.

 

Alle andelshavere i Middelfart Fjernvarme er naturligvis velkomne til den ordinær generalforsamling onsdag den 24. april 2021:

 

  • Se annonce indrykket i Melfar-Posten
  • Se Bestyrelsens beretning fra generalforsamling 2021 – kan ses efter generalforsamlingen.
  • Se Middelfart Fjernvarme – Investeringsplan 2021 – Kan downloades senest 8 dage før generalforsamling.
  • Se referat fra generalforsamling 2021 – kan ses efter generalforsamlingen.

Se tidligere generalforsamlinger her >>

DOWNLOAD
Budget 2021 Til Hjemmeside