Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. –

Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling onsdag den 24. juni 2020 – kl. 19.00 i Lillebæltssalen på KulturØen, Havnegade 6, 5500 Middelfart.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

5. Investeringsplan for kommende år fremlæggelse til orientering.

6. Forslag fra bestyrelsen.

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Rio Rotborg, Leif D. Christensen, Ole J. Høyer og Brian Ottosen – alle er villige til genvalg

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af statsautoriseret revisor.

11. Eventuelt

Tilmelding ønskes ved deltagelse.

Årsrapport for 2019 og budget for 2020 kan afhentes på Middelfart Fjernvarmes kontor, Hessgade 21B eller her på siden.

 

Alle andelshavere i Middelfart Fjernvarme er naturligvis velkomne til den ordinær generalforsamling onsdag den 24. juni 2020:

 

  • Se annonce indrykket i Melfar-Posten
  • Se Bestyrelsens beretning fra generalforsamling 2020 – kan ses efter generalforsamlingen.
  • Se Middelfart Fjernvarme – Investeringsplan 2020 – Kan downloades senest 8 dage før generalforsamling.
  • Se referat fra generalforsamling 2020 – kan ses efter generalforsamlingen.

DOWNLOAD
Årsrapport 2019
DOWNLOAD
Budget 2020
DOWNLOAD
Budget 2020 Specifikationer
DOWNLOAD
Annonce
DOWNLOAD
Annonce - udsættelse af ordinærgeneralforsamling 2020
DOWNLOAD
Middelfart Fjernvarme Investeringsplan 3S
DOWNLOAD
Mfj GF 2020 Bestyrelsens Beretning
DOWNLOAD
Referat Ordinær Generalforsamling 24. Juni 2020 (Endelig)

Se tidligere generalforsamlinger her >>