Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 6-7 medlemmer hvoraf mindst 6 skal være andelshavere/varmeaftagere.

Bestyrelseshonorar var i 2019:

 

Formand 78.864,42 kr.

Næstformand 31.821,49 kr.

Øvrige medlemmer 15.910,78 kr.

 

Formand
Anders Nørregård
Havnegade 71
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 37 00

Valgt i 2002

Næstformand
Bo Juul Nielsen
Føns Standvej 4
5580 Nørre Aaby
Tlf. 64 42 19 30

Valgt i 2010

Bestyrelsesmedlem
Morten Nielsen
Nøkkerosen 23
5592 Ejby

Tlf. 30 50 83 75

Valgt i 2020

Bestyrelsesmedlem
Leif Dahl Christensen
Sixtusvænget 8A 1.
5500 Middelfart
Tlf. 23 22 23 70

Valgt i 2018

Bestyrelsesmedlem
Malene Nørballe Mikkelsen
Morbærkvisten 5
5500 Middelfart

Tlf. 24 23 63 42

Valgt i 2020

Bestyrelsesmedlem
Rio Rotborg Lauritsen
Østervangen 9
5580 Nørre Aaby
Tlf. 64 42 14 07

Valgt i 2016

Middelfart Kommunes repræsentant:
Steen Dahlstrøm
Sverigesvej 35
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 49 28

Udpeget af byrådet i 1994