Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 5-6 medlemmer hvoraf mindst 5 skal være andelshavere/varmeaftagere.

Bestyrelseshonorar var i 2018:

 

Formand 78.332,58 kr.

Næstformand 31.606,89 kr.

Øvrige medlemmer 15.803,48 kr.

 

Formand
Anders Nørregård
Havnegade 71
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 37 00

Valgt i 2002

Næstformand
Bo Juul Nielsen
Aabylundvænget 4
5580 Nørre Aaby
Tlf. 64 42 19 30

Valgt i 2010

Bestyrelsesmedlem
Leif Dahl Christensen
Sixtusvænget 8A 1.
5500 Middelfart
Tlf. 23 22 23 70

Valgt i 2018

Bestyrelsesmedlem
Ole J. Høyer
Adlerhusvej 4
5500 Middelfart

Tlf. 23 95 77 33

Valgt i 2014

Bestyrelsesmedlem
Rio Rotborg Lauritsen
Østervangen 9
5580 Nørre Aaby
Tlf. 64 42 14 07

Valgt i 2016

Middelfart Kommunes repræsentant:
Steen Dahlstrøm
Sverigesvej 35
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 49 28

Udpeget af byrådet i 1994

Brian Kjær Ottosen
Nøkkerosen 4
5592 Ejby
Tlf. 20 31 62 55

Valgt i 2020