Oplysninger om brændselssammensætning og de hermed forbundne årlige drivhusgasemissioner, herunder for slutkunder og slutbrugere, der forsynes via fjernvarme kan læses her

DOWNLOAD
Middelfart Fjernvarme A.M.B.A. Fjernvarmedeklaration For 2020 Stamkort 1163 Oprettet 03 06 2021