Varmepris

Priser gældende fra 1/7-2021.

Forbrug og fastbidrag

Grundbidrag beregnes efter BBR m². BBR arealet beregnes som den tilsluttede ejendoms samlede boligareal og erhvervsareal.

Energiforbruget afregnes efter en’ i systemet indsat afregningsmåler.

Årets varmeudgift betales aconto i 5 stk. lige store rater. Betalingsmåneder er februar, april, juni, august og oktober.

Hent takstblad 2021 gældende fra 1/7 2021

 

Priser ifølge takstblad Pris Pris inkl. moms

Abonnementsbidrag pr. måler                                 

kr. 400,00 kr. 500,00

Grundbidrag boligareal (BBR m²) pr. m²

kr. 16,00 kr. 20,00

Grundbidrag boligareal (BBR m²) pr. m² - Lavenergi

kr. 12,00 kr. 15,00

Grundbidrag erhvervsareal (BBR m²) pr. m²

kr. 14,00 kr. 17,50

Energiforbrug pr. kWh inkl. energiafgifter m.v.

kr. 0,38 kr. 0,475

Energiforbrug pr. MWh inkl. energiafgifter m.v.

kr. 380,00 kr. 475,00

Udligningsbidrag pr. m² pr. år *

kr. 17,15 kr. 21,43

Transmissionsbidrag pr. m² pr. år *

kr. 13,00 kr. 16,25

Motivationstarif

Se takstblad Se takstblad

Rykker for restancer

kr. 100,00 (momsfri)

Inkassomeddelelse

kr. 100,00 (momsfri)

Genåbning af varmeforsyningen p.g.a. restancer

kr. 375,00 kr. 468,75

Fogedforretning, udkørende

kr. 330,00 kr. 412,50

Flytteopgørelse ved selvaflæsning

kr. 65,00 kr. 81,25

Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg

kr. 270,00 kr. 337,50

Ekstra udskrifter af opgørelser m.v.

kr. 35,00 kr. 43,75

Nedtagning af måler

kr. 600,00 kr. 750,00

Genetablering af måler

kr. 600,00 kr. 750,00

 

Noter Priserne kan ændres af selskabet i overensstemmelse med de herom gældende regler.

* Gælder kun for forsyningsområde Ejby og betales af både bolig- og erhvervsareal (BBR m²)