Høje gas- og elpriser forventes ikke at påvirke varmeprisen

26. oktober 2021

Høje gas- og elpriser forventes ikke at påvirke varmeprisen hos Middelfart Fjernvarme.

I den seneste tid har der i pressen været skrevet meget om høje gas- og elpriser, som bevirker at mange varmeselskaber varsler store prisstigninger i 2022.
Heldigvis forventes disse prisstigninger ikke at betyde prisstigninger for Middelfart Fjernvarmes kunder.

Decentrale værker hårdest ramt
Den høje gaspris rammer hovedsagelig de kunder, som er tilsluttet de decentrale kraftvarmeværker, der hovedsageligt producere varmen via naturgas, v.hj.a. gasmotor/gaskedel.
Fjernvarmen i Middelfart er baseret på overskudsvarme, affald og bæredygtig biomasse, og det betyder at Middelfart Fjernvarme ikke i samme grad er så følsom over for gas- og elprisernes udvikling. Dette giver kunderne en sikkerhed mod de voldsomme prisstigninger, som vi i løbet af 2021 har set ramme de boligejere, der opvarmer deres boliger med naturgas eller elektriske varmepumper.
Både elprisen og gasprisen er mere end 4 gange så høje i dag, end ved årsskiftet, og markederne forventer ikke et prisfald i den nærmeste fremtid.
Baggrunden for prisstigningerne er at begge energiformer er både politisk og vejrmæssigt følsomme, og det mærker gas- og elkunderne lige nu på energiregningen. Den følsomhed har fjernvarmen ikke på samme måde, da varmeproduktionen er baseret på et mix af flere brændsler… Derfor er prisen mere konstant fra år til år

Rettidig omhu holder varmeprisen i ro
Middelfart Fjernvarme har bl.a. brugt de foregående år, på at forberede sig på en situation som den vi ser i øjeblikket, samt på at omstille varmeproduktionen til grøn og miljørigtig varme.
Derfor er der de seneste år lavet flere tiltag som fortrænger naturgassen i varmeproduktionen.
Med andre ord… Varmeprisen i Middelfart, Nr. Aaby og Ejby forventes ikke at stige i 2022, som følge af de nuværende høje gas- og elpriser.