September 2022

Så ruller Arkil som arbejder for TVIS, fjernvarmen ud i Middelfart, hvor de bevæger sig mod Strib langs Strandvejen!
Sammen med TVIS bringer vi fjernvarme til Strib, Vejlby og Røjle.
På mandag begynder Munck gravearbejdet for Middelfart Fjernvarme til den nye fjernvarmeledning på Strandvejen
Dermed er der nu to hold i gang med fjernvarmeledningen, der skal bringe fjernvarme til Strib. Det andet hold arbejder pt. omkring fjernvarmecentralen på Hessgade. Det er Arkil, der foretager selve gravearbejdet og TVIS der står for projektet ledningen til Strib.
Arbejdet er nødvendigt for at kunne få fjernvarme til Strib, og håber på forståelse for, at det vil forstyrre trafikken mens der graves.
Arbejdet begynder i cykelstien langs Strandvejen og bevæger sig mod nord mod Strib. Udgravningen vil fylde omtrent 100-200 meter i cykelstien. Der er skiltning og lysregulering, der dirigerer biltrafikken, mens cyklister bliver henvist til Gl. Strandvej eller modsatte side af Strandvejen.
Middelfart Fjernvarme begynder ligeledes gravearbejdet på mandag. Vi starter på Gl. Strandvej Syd ved koncertpladsen, hvor der vil blive gravet i rabatten. Derefter bevæger vi os op til Strandvejen Nord.
Du kan følge med i fremgangen i TVIS' etablering af transmissionsledningen på TVIS' hjemmeside:
Hvis kortet er i uoverensstemmelse med virkeligheden, så gælder virkeligheden!
Hvis du skal ud og køre, kan det betale sig at holde sig opdateret på trafikinfo:
Du kan læse mere om projektet og finde links til TVIS og Middelfart Fjernvarme her: https://middelfart.dk/.../klima/fjernvarme-pa-vej-til-strib/

 

Efter en flot tilslutning til fjernvarmen i Strib, Røjle og Vejlby, vil vi her på siden informere om fremdriften i projektet.

Marts 2022:

Vi udfører et delprojekt på ca. 600m DN250 rør forud for den kommende fjernvarmeudrulning i Strib.
Rørene er en del af den kommende forsyningsledning til Røjle og Vejlby og lægges ned nu, for at kunne forsyne nye udstykning ved Abelonelunden, via en midlertidig kedelcentral på Abelonelundsvej.