Efter en flot tilslutning til fjernvarmen i Strib, Røjle og Vejlby, vil vi her på siden informere om fremdriften i projektet.

Marts 2022:

Vi udfører et delprojekt på ca. 600m DN250 rør forud for den kommende fjernvarmeudrulning i Strib.
Rørene er en del af den kommende forsyningsledning til Røjle og Vejlby og lægges ned nu, for at kunne forsyne nye udstykning ved Abelonelunden, via en midlertidig kedelcentral på Abelonelundsvej.