Vores grønne aftryk 

Fjernvarmen i Middelfart er baseret på bæredygtig biomasse, overskudsvarme og affaldsforbrænding. Senest i 2030 vil fjernvarmen være 100 procent CO2 neutral.
Allerede nu kan du ved skift til fjernvarme spare 3 tons CO2.

Har du lyst til at læse mere, kan du besøge TVIS hjemmeside og læse mere om miljøhensyn og den grønne omstilling af fjernvarmen HER

Fjernvarmedeklaration

Oplysninger om brændselssammensætning og de hermed forbundne årlige drivhusgasemissioner, herunder for slutkunder og slutbrugere, der forsynes via fjernvarme kan læses i Fjernvarmedeklarationen.

DOWNLOAD
Middelfart Fjernvarme A.M.B.A. Fjernvarmedeklaration For 2021 Stamkort 1163

Klimaaftalen vil udfase olie og gas

Har du fjernvarme i dag, kan du lune dig ved den klimaaftale, Folketinget vedtog med et bred flertal i juni 2020. Aftalen gør det lettere at få økonomi i den grønne omstilling, fjernvarmen er i fuld gang med, og du er med på den grønne bølge.

Omvendt bliver den sorte varme dyrere. Så hvis du ikke har fjernvarme endnu, er det måske nu, du skal overveje det en ekstra gang.

Højere afgifter på fossile brændstoffer

Sagen er, at afgifterne er steget på fossile brændsler fra nytår 2021. Hvis du har dit eget olie- eller gasfyr, ser du altså ind i en fremtid med højere varmeregninger. Heldigvis lægger klimaaftalen også op til en økonomisk håndsrækning til dem, der skrotter deres olie- eller gasfyr, så det er et godt tidspunkt at komme med på en mere klimavenlig opvarmning.

Bedre vilkår for grøn fjernvarme

En af de forhindringer, der hidtil har stået i vejen for en grønnere fjernvarme, bliver nu også ryddet af vejen: Afgiften på elbaseret overskudsvarme bortfalder helt, så der kommer bedre økonomi i at aftage overskudsvarme fra eksempelvis datacentre og supermarkeder. Varme, der ellers vil gå tabt - og som nu kan komme fjervarmekunderne til gode i stedet.