Ofte stillede spørgsmål og svar

Hvorfor skal jeg vælge fjernvarme frem for anden opvarmning?
Skifter du fra at opvarme med olie, el eller naturgas er du med til at nedbringe CO2-udslippet, samtidig med at du fra dag 1 sparer på din varmeregning.

Jeg er i tvivl om fjernvarme er en god ide for mig
Du kan benytte vores beregner på vores hjemmeside eller kontakt Middelfart Fjernvarme for at få lavet en økonomisk beregning for din ejendom.

Hvornår kan jeg blive tilsluttet?
Hvis du bor i et område, hvor vi i forvejen har hovedledning i vejen, kan du blive tilsluttet i løbet af cirka 14 dage (selvfølgelig afhængig af vejret).
I områder hvor vi etablerer nye hovedledninger, kan du kontakte os for at få oplyst tidspunktet for mulig tilslutning.

Hvordan bliver jeg tilmeldt fjernvarmen?
Du udfylder og underskriver den blanket, vi har sendt til dig eller elektronisk via vores hjemmeside.

Hvad er fordel ved hurtigt tilmelding?
Hvis du tilmelder dig hurtigt inden vi opnår det minimum vi skal bruge og Middelfart Fjernvarmes bestyrelse giver grøn lys til at igangsætter projektet, får du som Tak en økonomisk fordel. Fordelen er, at vi holder hånden under dit anlæg indtil vi kan levere fjernvarmen på din adresse. Dvs. hvis dit fyr skal repareres eller har et nedbrud, så klarer vi dette i samarbejde med dig. 

Hvad koster det at få fjernvarme?
Hvis du benytter dig af Grøn omstillingsordning og Varmemesterordning skal du ved et hus på 120 m2 betale:
Grøn omstillingsbidrag : kr. 1.200,- inkl. moms pr. år, svarende til kr. 100,- pr. måned Varmemesterordning : kr. 200,- inkl. moms pr måned.
Hertil kommer forbrug og øvrige ydelser jævnført vores hjemmeside.
Betalinger sker sammen med din varmeregning og der er ikke noget stort investeringsbeløb for at få fjernvarme. Din betaling Her og Nu er kr. 0,-

Hvad er Grøn omstillingsbidrag?
Grøn omstillingsbidrag er din betaling for tilslutning til fjervarmen. Vi betaler investeringen i den grønne omstilling nu, og du betaler i stedet et Grøn omstillingsbidrag over din varmeregning de næste 20 år. Bidraget udgør kr. 10,- inkl. moms pr. m2 boligareal om året.

Hvad er Varmemesterordning?
Det koster typisk op til ca. kr. 30.000,- at købe og få monteret en ny fjernvarmeunit, som du selv har ansvaret for. Vi tilbyder at levere, installere, servicere og vedligeholde dit anlæg hos dig for blot kr. 200,- inkl. moms pr. måned. Dette beløb betales via varmeregningen. Du slipper for her og nu at skulle betale ca. kr. 30.000,-
Vi kalder denne ordning en Varmemesterordning, og din Her og Nu betaling er kr. 0,- for en køreklar løsning leveret og monteret.
Når anlægget en dag trænger til udskiftning. Kommer vi igen og udskifter anlægget HELT GRATIS.
Hvordan tilmelder jeg mig Varmemesterordning?
Du sætter kryds X i feltet ”Ja Tak” til Varmemesterordningen på tilmeldingsblanketten, som vi har sendt til dig eller via den elektroniske blanket på vores hjemmeside, som du udfylder, når du tilmelder dig fjernvarmen.

Kan jeg opsige min varmemester ordning?
Ja Varmemesterordningen kan opsiges iht. aftalebetingelserne. Herefter kommer vi og henter fjernvarmeunitten og du kan herefter selv købe din egen unit og selv overtage ansvaret.

Kan jeg betale kontant i stedet for Grøn omstillingsbidrag og Varmemesterordning?
Ja du kan betale kontant.
Satserne for at udregne din stikledningspris (fra gaden og ind til huset) kan du finde på vores hjemmeside under ”Priser”
Hvis du fravælger Varmemesterordningen kan du købe din unit kontant til kr. 27.500,- inkl. moms leveret og monteret inklusiv udskiftning af termostater og radiatorventiler. Køber du kontant, står du selv for service, vedligehold og en geninvestering i et nyt anlæg, når den tid kommer.

Hvordan får jeg fjernvarmestikket ind og hvor lang tid tager det?
Når vi modtager aftalen om at få fjernvarme retur i underskrevet stand, kontakter vi dig for et besøg, så vi kan blive enige om, hvor i huset stikket skal føres ind. Anlægsarbejdet tager normalt 5 arbejdsdage.
Hvor meget fylder et fjernvarmeanlæg?
Vores fjernvarmeanlæg kan indbygges i et standart 60’er skab.
Dimensioner: Højde 80 cm. Bredde 55 cm. Dybde 40 cm.

Hvem fjerner mit eksisterende anlæg inden fjernvarmen installeres?
Middelfart Fjernvarme eller samarbejdspartner fjerner og bortskaffer dit eksisterende anlæg og din skorsten. Dette arbejde aftaler vi nærmere når vi foretager en besigtigelse.
Kan jeg placere mit anlæg et andet sted?
Ja der er muligheder for at placere den nye fjernvarmeunit et andet sted. Mulighederne kan vi drøfte med dig under besigtigelsen. Du er også velkommen til at kontakte for yderligere drøftelser.

Kan jeg bruge mine gamle radiatorer, hvis jeg skifter til fjernvarme?
Ja de kan også benyttes til fjernvarme og når vi foretager installationer skifter vi også, som en del af tilbuddet, alle dine radiatorventiler og tilhørende termostater.

Skal jeg stadig bruge min gamle varmtvandsbeholder?
Nej, i den nye fjernvarmeunit er der indbygget en gennemstrømningsvandvarmer, som giver varmt vand når du åbner for den varme hane. Den løber aldrig tør for varmt vand og er meget økonomisk i brug.

Hvor lang tid skal jeg undvære varme/varmt vand ved opsætning af tilslutningsanlæg?
Installationen kan normalt klares på 1-2 dage.

Jeg har cirkulation på mit varme vand, hvad gør jeg, hvis jeg vælger et tilslutningsanlæg?
Cirkulationsledningen bibeholdes og tilsluttes anlægget.

Kan jeg have gulvvarme på badeværelset hele året?
Ja du kan sagtens have gulvvarme på badeværelset eller andre steder i dit hus.

Kan jeg om sommeren lukke for mit varmesystem?
Ja, i tilslutningsanlægget kan vælges sommerdrift, så vil anlægget kun producere varmt vand.

Kan jeg fravælge fjernvarmen igen?
Bor du i en ejendom, hvor tilslutning har været frivillig, kan du udtræde af selskabet iht. vores betingelser, som du kan finde på vores hjemmeside.

Hvad er forskellen på andelshaver og varmeaftager? Hvis du sætter kryds ved at være andelshaver har du stemmeret på vores generalforsamling og hvis du sætter kryds ved varmeaftager har du ikke stemmeret. Uanset hvor du sætter dit kryds hæfter du ikke for selskabets gæld.