Luk menu

Installatør

Ved tilslutning til fjernvarme skal installatøren og forbrugeren udfylde og aflevere forskellige blanketter.

Forbrugeren

For at blive tilsluttet Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. skal man underskrive en forbrugeraftale. Se mere under menupunktet forbruger.

Installatøren

Nye forbrugere:

Når forbrugeraftalen er udfyldt, skal installatøren indsende en tilmeldingsblanket, hvoraf blandt andet de tekniske oplysninger om installationen skal fremgå. Hent skema for Tilmelding.

Når installationen er færdig og klar til ibrugtagning, skal installatøren færdigmelde fjernvarmearbejdet til Middelfart Fjernvarme på en færdigmeldingsblanket.

Eksisterende forbrugere:

Ved renovering af varmeinstallationen (ny varmeveksler, brugsvandsveksler eller brugsvandsbeholder) skal installatøren, når installationen er færdig og klar til ibrugtagning, indsende en færdigmelding af fjernvarmearbejdet til Middelfart Fjernvarme på en færdigmeldingsblanket.

Hent skema for Færdigmelding.

Ved ændring af eksisterende installation bruges Tilmeldings-skemaet.

Tekniske krav til installationerne

Det er afgørende for effektiviteten af det samlede fjernvarmesystem, at forbrugernes installationer er rigtigt opbyggede og rigtigt dimensioneret.

Det er derfor et ufravigeligt krav at anlægget/installationen opbygges og dimensioneres efter Middelfart Fjernvarme’s tekniske bestemmelser og installationsvejledning, som du kan finde herunder.

Middelfart Fjernvarme har udarbejdet en positivliste over de fjernvarmeunits, der overholder de krav, som de tekniske bestemmelser stiller, samt en vejledning vedr. renovering af eksisterende anlæg. Begge kan hentes herunder.

Tekniske bestemmelser

Installationsvejledning

Indbygningsskab

Positivliste

Vejledning vedr. renovering af eksisterende anlæg

Er du i tvivl, så kontakt Middelfart Fjernvarme for råd og vejledning.

Se dit forbrug herI vores forbrugeradgang kan du se dine aflæsninger og varmeregninger