Luk menu

Sammenlægning af Middelfart Fjernvarme A.m.b.a. og Ejby Fjernvarmecentral A.m.b.a.

Middelfart Fjernvarme A.m.b.a. og Ejby Fjernvarmecentral A.m.b.a., indgik den 1. januar 2019 et administrativt og driftsmæssig samarbejde.

Dette samarbejde har fungeret så godt, at bestyrelserne for de to selskaber i 2019 indstillede forslag om sammenlægning til generalforsamlingerne. Forslaget er blevet godkendt på ekstraordinære generalforsamlinger i begge selskaber, og sammenlægningen træder i kraft pr. 1/1-2020.

Det overordnede formål med sammenlægningen er effektivisering af selskabernes samlede drift samt optimal udnyttelse af de synergier der opnås ved en sammenlægning.

Sammenlægningen af de to selskaber giver mulighed for nogle økonomiske besparelser.

Det nye selskab vil stå bedre rustet til de fremtidige udfordringer på et energimarked i forandring. Det vil give en styrket og robust organisation og dermed en bedre forsyningssikkerhed og service af forbrugerne.

Sammen vil medarbejderne fra de to værker og driftschef Jesper Skov fremover få bedre muligheder for at fastholde og sikre en stabil og konkurrencedygtig fjernvarme til de foreløbig ca. 7.500 forbrugere i det “nye” Middelfart Fjernvarme.


Kontaktpersoner:
Anders Nørregaard, formand MFj
Morten Nielsen, formand EFj
Jesper Skov, DriftschefTlf.: 40 26 69 00
Tlf.: 21 54 30 15
Tlf.: 21 36 21 37

Se dit forbrug herI vores forbrugeradgang kan du se dine aflæsninger og varmeregninger