Luk menu

Generalforsamling

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. –

2. Ekstraordinær generalforsamling

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 12. september 2019 kl. 17.00 i Lillebæltsalen på KulturØen, Havnegade 6, 5500 Middelfart.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Sammenlægning af Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. og Ejby Fjernvarmeværk a.m.b.a. pr. 1/1 2020.

3. Vedtægtsændringer.

4. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 27. august 2019 kl. 17.00 i Lillebæltsalen på KulturØen, Havnegade 6, 5500 Middelfart.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Sammenlægning af Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. og Ejby Fjernvarmeværk a.m.b.a. pr. 1/1 2020.

3. Vedtægtsændringer.

4. Eventuelt

Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling onsdag den 24. april 2019 – kl. 19.00 på KulturØen, Havnegade 6, 5500 Middelfart.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

5. Investeringsplan for kommende år fremlæggelse til orientering.

6. Forslag fra bestyrelsen.

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Anders Nørregård og Bo Juul Nielsen – begge er villige til genvalg

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af statsautoriseret revisor.

11. Eventuelt

Årsrapport for 2018 og budget for 2019 kan afhentes fra d. 15. april 2019 på Middelfart Fjernvarmes kontor, Hessgade 21B eller her: Årsrapport 2018Budget 2019 – Budgetspecifikation 2019

Alle andelshavere i Middelfart Fjernvarme er naturligvis velkomne til den ordinær generalforsamling onsdag d. 24. april 2019:

 Tidligere års Generalforsamling(er):

Ordinær generalforsamling onsdag d. 25. april 2018:

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 24. oktober 2017:

Ordinær generalforsamling tirsdag d. 24. april 2017:

Ordinær generalforsamling tirsdag d. 26. april 2016:

Ordinær generalforsamling tirsdag d. 28. april 2015:

Ekstraordinær generalforsamling torsdag den 21. maj 2015:

Se dit forbrug herI vores forbrugeradgang kan du se dine aflæsninger og varmeregninger