Luk menu

Generalforsamling

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. – Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling onsdag den 25. april 2018 – kl. 19.00 på KulturØen, Havnegade 6, 5500 Middelfart.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

5. Investeringsplan for kommende år fremlæggelse til orientering.

6. Forslag fra bestyrelsen.

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Steen Nørballe Mikkelsen, Ole Høyer og Rio Rotborg – alle er villige til genvalg

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af statsautoriseret revisor.

11. Eventuelt

Årsrapport for 2017 og budget for 2018 kan afhentes fra d. 17. april 2018 på Middelfart Fjernvarmes kontor, Hessgade 21B eller her: Årsrapport 2017Budget 2018 – Budgetspecifikation 2018

Alle andelshavere i Middelfart Fjernvarme er naturligvis velkomne til den ordinær generalforsamling onsdag d. 25. april 2018:

 

 Tidligere års Generalforsamling(er):

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 24. oktober 2017:

Ordinær generalforsamling tirsdag d. 24. april 2017:

Ordinær generalforsamling tirsdag d. 26. april 2016:

Ordinær generalforsamling tirsdag d. 28. april 2015:

Ekstraordinær generalforsamling torsdag den 21. maj 2015:

Se dit forbrug herI vores forbrugeradgang kan du se dine aflæsninger og varmeregninger