Luk menu

Generalforsamling

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. – Ekstraordinær Generalforsamling

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 17.00 i Lillebæltsalen på KulturØen, Havnegade 6, 5500 Middelfart.

I forlængelse af sammenlægningen mellem Middelfart Fjernvarme og Nørre Aaby Kraftvarmeværk skal der ifølge vedtægterne vælges en ny bestyrelse inden udgangen af oktober 2017. Den nye bestyrelse tiltræder 1/1-2018.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Anders Nørregård (villig til genvalg)

Bo Juul Nielsen (villig til genvalg)

Steen Nørballe Mikkelsen (villig til genvalg)

Ole J. Høyer (villig til genvalg)

Rio Rotborg (villig til genvalg)

Poul-Erik Møhring (ikke villig til genvalg)

Inge Lodberg (ikke villig til genvalg)

3. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

4. Eventuelt

Se referat fra ekstraordinær generalforsamling 2017

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. – Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. afholdte ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017 – kl. 19.00 i Middelfartsalen på KulturØen, Havnegade 6, 5500 Middelfart.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

5. Investeringsplan for kommende år fremlæggelse til orientering.

6. Forslag fra bestyrelsen.

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Inge Lodberg og Poul-Erik Møhring (begge er villige til genvalg)

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af statsautoriseret revisor.

11. Eventuelt

Årsrapport for 2016 og budget for 2017 kan afhentes fra d. 12. april 2016 på Middelfart Fjernvarmes kontor, Hessgade 21B eller her: Årsrapport 2016 – Budget 2017 MiddelfartNørre Aaby Budgetspecifikation 2017 MiddelfartNørre Aaby

Alle andelshavere i Middelfart Fjernvarme er naturligvis velkomne til den ordinær generalforsamling mandag d. 24. april 2016:

 

Sidste års Generalforsamling(er):

Ordinær generalforsamling tirsdag d. 26. april 2016:

 

Ordinær generalforsamling tirsdag d. 28. april 2015:

Ekstraordinær generalforsamling torsdag den 21. maj 2015:

Se dit forbrug for herI vores forbrugeradgang kan du se dine aflæsninger og varmeregninger