Luk menu

Profil

Overskudsvarme og biomasse bliver til fjernvarme i Middelfart

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. aftager varme fra TVIS, baseret på biomasse og overskudsvarme, og sender varmen ud til forbrugerne som fjernvarme i Middelfart by.

Ca. 70% af varmen produceres på biomasse, mens ca. 25% er overskudsvarme fra den lokale industri, der udnyttes til fjernvarme i stedet for at lade overskudsvarmen gå til spilde. De resterende 5% varme kommer fra affaldsforbrænding og naturgas. Det sikrer forbrugerne miljørigtig fjernvarme til yderst konkurrencedygtige priser.

Biomassen og overskudsvarmen sikre at fjernvarmen i Middelfart er 95% CO2 neutral.

Fjernvarmen, som Middelfart Fjernvarme anvender, mindsker den årlige miljøbelastning i Middelfart by med ca. 33.500 tons CO2, svarende til skorstensrøg fra afbrænding af ca. 12.500.000 liter fyringsolie.

Se vores profilbrochure her


 

Effektiv og miljørigtig fjernvarmeproduktion i Nr. Aaby

I Nr. Aaby produceres der både el og varme, på egne produktionsanlæg.

Hovedparten af fjernvarmen produceres på to biomassekedler, hvor den ene er fyret med træsmuld, og den anden er en fliskedel.

El produceres på en naturgasmotor, hvor spildvarmen fra elproduktionen anvendes til fjernvarme. Derudover kan der i spidslast situationer også produceres fjernvarme på to naturgaskedler.

De forskellige muligheder for varmeproduktion, sikrer forbrugerne miljørigtig fjernvarme til yderst konkurrencedygtige priser.

Biomassen sikre at fjernvarmen i Nr. Aaby er 99% CO2 neutral.

Fjernvarmen, som Middelfart Fjernvarme anvender, mindsker den årlige miljøbelastning i Nr. Aaby med ca. 7.800 tons CO2, svarende til skorstensrøg fra afbrænding af ca. 3.000.000 liter fyringsolie.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Træpille-kedlen på Grandvej

Se dit forbrug herI vores forbrugeradgang kan du se dine aflæsninger og varmeregninger