Luk menu

Varmepris

Varmepris – Priser gældende fra 1/1-2019.

FORBRUG OG FASTBIDRAG

Grundbidrag beregnes efter BBR m². BBR arealet beregnes som den tilsluttede ejendoms samlede boligareal og erhvervsareal.

Energiforbruget afregnes efter en’ i systemet indsat afregningsmåler.

Årets varmeudgift betales a’conto i 5 stk. lige store rater. Betalingsmåneder er februar, april, juni, august og oktober.

Hent takstblad 2019

Priser ifølge takstblad Pris Pris inkl. moms
Abonnementsbidrag pr. måler kr. 400,00 kr. 500,00
Grundbidrag boligareal (BBR m²) pr. m² kr. 16,00 kr. 20,00
Grundbidrag boligareal (BBR m²) pr. m² - Lavenergi kr. 12,00 kr. 15,00
Grundbidrag erhvervsareal (BBR m²) pr. m² kr. 14,00 kr. 17,50
Energiforbrug pr. kWh inkl. energiafgifter m.v. kr. 0,36 kr. 0,45
Energiforbrug pr. MWh inkl. energiafgifter m.v. kr. 360,00 kr. 450,00
Motivationstarif Se takstblad Se takstblad
Rykker for restancer kr. 100,00 (momsfri)
Inkassomeddelelse kr. 100,00 (momsfri)
Genåbning af varmeforsyningen p.g.a. restancer kr. 375,00 kr. 468,75
Fogedforretning, udkørende kr. 330,00 kr. 412,50
Flytteopgørelse ved selvaflæsning kr. 65,00 kr. 81,25
Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg kr. 270,00 kr. 337,50
Ekstra udskrifter af opgørelser m.v. kr. 35,00 kr. 43,75
Nedtagning af måler kr. 600,00 kr. 750,00
Genetablering af måler kr. 600,00 kr. 750,00

Noter Priserne kan ændres af selskabet i overensstemmelse med de herom gældende regler.  

Se dit forbrug herI vores forbrugeradgang kan du se dine aflæsninger og varmeregninger