Luk menu

Bortfald af grundbeløb forventes ikke at påvirke varmeprisen

I den seneste tid har der i pressen været skrevet meget om bortfaldet af det såkaldte grundbeløb ved udgangen af 2018. Heldigvis forventes det ikke at betyde prisstigninger for Middelfart Fjernvarmes kunder.

Decentrale værker hårdest ramt
Grundbeløbets bortfald vil primært ramme de kunder, som er tilsluttet de decentrale kraftvarmeværker. Dette er oftest værker der hovedsageligt producere varmen via naturgas, v.hj.a. gasmotor/gaskedel. Disse værker har hidtil modtaget grundbeløbet, som kompensation for at stå ”standby” på el-markedet.

Fjernvarmen i Middelfart og Nr. Aaby består hovedsageligt af overskudsvarme, samt af biomassevarme fra hhv. Skærbækværket (der tilhører kategorien af centrale kraftværker) og fra egen produktion. Det betyder, at virksomheden ikke i samme grad har fået støtte fra ordningen. Af samme grund vil bortfaldet ikke ramme Middelfart Fjernvarme i samme grad som de decentrale værker.

Rettidig omhu holder varmeprisen i ro
Middelfart Fjernvarme har modtaget grundbeløb til el-produktionen på det decentrale kraftvarmeværk i Nr. Aaby, på i alt cirka tre millioner kroner om året. Dette beløb bortfalder 31/12-2018.

Virksomheden har imidlertid brugt de foregående år på at forberede sig på denne situation. Derfor er der de seneste år lavet investeringer og effektiviseringer på både produktionsanlæggene, og i distributionsnettet, kombineret med en afskrivningspolitik der har taget højde for grundbeløbets bortfald.

Det betyder, at Middelfart Fjernvarme er klar til en fremtid uden grundbeløbet.

Med andre ord… Varmeprisen forventes ikke at stige i de kommende år som følge af grundbeløbets bortfald.

Se dit forbrug herI vores forbrugeradgang kan du se dine aflæsninger og varmeregninger